آیا اتباع خارجی مقیم ترکیه می توانند با مجوز کار در محل دیگری کار کنند؟

رشد اقتصادی و بالا بودن شاخص های درآمدی در ترکیه، از عواملی هستند که هرساله اتباع خارجی زیادی تمایل به کار در این کشور را داشته و از طریق ارائه درخواست کار به کنسولگری ترکیه در کشور خود و دریافت درخواست همکاری از یک کارفرمای ترکیه ای، موفق به دریافت مجوز کار در این کشور گردند. این موضوع که شامل قوانین مخصوص به خود می باشد، هرگونه تخلف از آن، می تواند منجربه پرداخت هزینه های سنگنین به عنوان جریمه و اخراج از کشور ترکیه گردد. ازمان این رو توصیه می گردد در اولین فرصت اقدام به تمدید مجوز کار در ترکیه کنید.

مجوز کار اتباع خارجی در استانبول

قوانین مربوط به مجوز کار برای اتباع خارجی  در ترکیه

پیش از هرچیز، باید بدانید درخواست مجوز کار برای اتباع خارجی در ترکیه، برای مدت مشخص و گروه شغلی خاصی که توسط کارفرمایان تعیین می شود، از سوی اداره کار ترکیه به متقاضیان اعطا می گردد. به همین دلیل، اتباع خارجی نمی توانند پس از شغل فعلی خود، برای کار در مکان یا شغلی دیگر، به فعالیت پرداخته و این اقدامشان نامعتبر و غیر قانونی می باشد؛ لذا، در صورتی که آنها بخواهد در مکان یا فرصت شغلی دیگری به کار مشغول گردند، مجددا می بایست سعی کند از یک کارفرمای جدید، درخواست همکاری دریافت و از این طریق اقدام به دریافت مجوز کار جدید کنند. بهتر است بدانید شرایط مجوز کار اتباع خارجی در ترکیه می تواند با سایر کشورها متفاوت باشد پس بهتر است در این مورد اطلاعات کافی را بدست آورید.

بر این اساس، در واقع اتباع خارجی نمی توانند از مجوزهای کاری قبلی خود برای کار در شرکت یا مجموعه دیگری حتی اگر شرایط آنها همچنان حئز شرایط باشند، استفاده کنند. درخواست های مرتبط با مجوز کار برای اتباع خارجی، فقط برای شرکت و حرفه فعلیِ متقاضی، معتبر بوده و اگر این افراد در شرکت یا حرفه ای غیر از موقعیت شغی فعلی خود کار کنند، اعتبار قانونی مجوز اقامت کاری آنها از بین می رود. به بیان دیگر، بنا بر قوانین ترکیه، اگر شما اقدام به ترک موقعیت کاری خود که از طریق آنها موفق به دریافت مجوز کار شده اید، ترک کنید، مجوز کار شما به دلیل تخطی از قوانین لغو خواهد شد.

مجوز کار اتاع خارجی در ترکیه

دریافت مجوز جدید کار برای اتباع خارجی

همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد، حتی اگر مجوز کار تبعه خارجی منقضی نشده ولی فعالیت وی در محل کاری فعلی خود به دلایل مختلف به پایان رسیده باشد، اعتبار مجوز کار او از بین می رود. بدین ترتیب، با یک مجوز کاری که بواسطه یک شرکت ترکیه ای دریافت شده، نمی توان در بیش از یک شرکت کار کرد؛ در چنینی شایطی، اگر تبعه خارجی محل کار فعلی خود را ترک و در یک محل کار جدید شروع به کار کند، کارفرمای جدید باید برای مجوز کار جدید وی، اقدام کند.

لازم به ذکر است، اگر درخواست مجوز کار جدید هنوز تایید نشده باشد، کارفرما قادر لغو به مجوز قبلی کار نبوده ولی اگر اداره کار و سازمان مهاجرت با درخواست جدید موافقت کنند، مجوز کار قدیمی به طور خودکار برای تبعه خارجی لغو و این فرد می بایست ظرف یک هفته پس از ابلاغ قانونی، مجوز قدیمی کار خود که اکنون لغو شده را، به وزارت کار و تامین اجتماعی برگردانند.

تهیه و تنظیم: مینا سیف اله زاده

منبع: atakurumsal.com

دیدگاه بگذارید