مسئولیت پرداخت هزینه های آپارتمان با مستاجر یا مالک

قوانین مالک و مستاجر در ترکیه

امروزه اکثر مردم در شهرها، زندگی آپارتمان نشینی را ترجیح می دهند. در این میان، بخشی از هزینه های آپارتمان در ترکیه به عهده مالک و بخشی دیگر به عهده مستاجر می باشد؛ از این رو، برای کسانی که قصد اقامت در ترکیه را دارند یا در این کشور زندگی می کنند، بهتر است در این خصوص اطلاعات کامل را داشته باشند که مسئولیت پرداخت هزینه های آپارتمان با مستاجر یا مالک.

هزینه هایی که مستاجران متعهد به پرداخت آن نیستند

از هزینه هایی که می توان در این رابطه نام برد، هزینه های ثابت و مربوط به ساختمان می باشد. در واقع، هزینه های مربوط به اساس ساختمان به عهده صاحب خانه بوده، لذا مستاجران مشارکتی در هزینه های برق و نگهداری آسانسور ندارند.

هزینه های ثابت مرتبط

  • نقاشی نمای بیرونی ساختمان
  • تعمیر و بازسازی سقف آپارتمان
  • هزینه های پوشش عایق حرارتی در نمای بیرونی ساختمان
  • افزودن آسانسور

همچنین، پیشنهاد می کنیم  این مقاله را بخوانید : قوانین مالک و مستاجر در ترکیه

هزینه های مرتبط با مستاجران

  • هزینه های نظافت آپارتمان
  • هزینه های آب و برق مشترک
  • سهم مستاجر از حقوق نگهبان ساختمان
  • نیازهای گرمایشی ملکی که مستاجر در آن زندگی می کند

هزینه های گفته شده در فوق، هزینه هایی هستند که مستاجران ملزم به پرداختشان بوده که در واقع از طریق هزینه اشتراک ماهیانه پرداخت می شوند.

مسئولیت پرداخت مالیات نظافت محیط

مطابق قوانین مربوط به درآمد شهرداری، مالیات نظافت باید توسط شخصی که از ملک استفاده می کند پرداخت شود؛ لذا، اگر مستاجر از خانه استفاده می کند، پرداخت مالیات نظافت محیط به عهده وی خواهد بود.

مسئولیت پرداخت هزینه های دیگ های گرمایشی (موتورخانه)

با توجه به اقامت مستاجر در ملک، در نتیجه وی ملزم به پرداخت هزینه نظافت، نگهداری روزانه و امنیت آپارتمان، می باشد؛ با این حال، هزینه تغییرات دائمی آپارتمان به عهده صاحب ملک است. همچنین، بنا بر تصمیمات دیوان عالی ترکیه، هزینه های مربوط به دیگ بخار باید توسط صاحبخانه تامین شود؛ به عبارت دیگر، مستاجر هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات دیگ های گرمایشی ندارد.

مسئولیت پرداخت هزینه بیمه اجباری زلزله

بیمه اجباری زلزله (DASK)، یک الزام قانونی در ترکیه می باشد که مواردی چون: زلزله، خسارات مادی ناشی از انفجارهای شدید، سونامی و آتش سوزی ناشی از زلزله را تحت پوشش قرار می دهد. از سوی دیگر، چون دریافت این بیمه نامه فقط توسط مالکان امکان پذیر است، لذا هزینه های مربوط به آن به مستاجران تعلق نمی گیرد.

مسئولیت پرداخت مالیات مسکن

طبق آنچه در قانون شماره 1319 بیان شده، پرداخت مالیات مسکن فقط به عهده  کسی است که خرید ملک در ترکیه را انجام داده و صاحب آن می باشد.

دیدگاه بگذارید