شرایط اجاره خانه برای دانشجویان خارجی در ترکیه

براساس برخی قوانین دولت ترکیه، اجاره خانه برای آن دسته از دانشجویان خارجی که به منظور تحصیل به ترکیه آمده اند، شکل قانونی به خود گرفته است. همانگونه که می دانیم، عموما هنگام اجاره خانه باید بین طرفین قرارداد اجاره (اجاره نامه)، منعقد شود؛ با این وجود صرف نظر از دانشجو یا شاغل بودن شخص، نکات مهمی در این مورد برای اتباع خارجی وجود دارد.

روند عقد قرارداد اجاره با دانشجویان خارجی

طی سال های اخیر و با توجه به افزایش تعداد دانشجویان خارجی ساکن در ترکیه، روند تنظیم و عقد اجاره نامه با چنین افرادی به شرح زیر می باشد:

  • در گام نخست، موجر (صاحب ملک)، می بایست به همراه مستاجر به نزدیکترین کلانتری مراجعه کنند تا درمورد دانشجوی خارجی تحقیقات لازم انجام شود (تا از اجاره خانه به یک فردی قابل اعتماد، اطمینان حاصل شود).
  • خرید برگه اجاره نامه از یک لوازم التحریر فروشی و ضمیمه کپی پاسپورت به قرارداد
  • درج نرخ افزایش اجاره بعد اتمام دوره قرارداد
  • اطمینان از قید آدرس دقیق در قرارداد برای امور مشترک (هزینه شارژ).
  • ضرورت وجود بیمه اجباری زلزله (DASK)، هنگام طرح امور مشترک
  • بررسی اعتبار برگه اجاره نامه (در صورت انقضا، می بایست تمدید شود).

نکات مهم هنگام عقد قرارداداجاره دانشجویان خارجی

اگر می خواهید به عنوان یک دانشجوی خارجی در ترکیه خانه اجاره کنید، برای جلوگیری از هرگونه نارضایتی، می بایست برخی نکات را مورد توجه قرار دهید. اگر در این خصوص دچار شک و شبهه اید، باید حتما از مشاور املاک حرفه ای کمک بخواهید. دانشجویان خارجی هنگام امضای قرارداد اجاره باید به موارد زیر توجه کنند:

  • اتباع خارجی باید قبل امضای قرارداد آن را بررسی کنند.
  • باید اطمینان حاصل شود شخصی که قرارداد را امضا کرده، مالک واقعی خانه است. برای این کار باید یک نمونه از سند، درخواست شود. اگر شخصی که به عنوان صاحب خانه در سند قید شده با شخص مذکور مغایرت داشته باشد، شخصی که قراردادش را امضا کرده باید شخص مجاز به طور قانونی از سوی خود صاحبخانه باشد. در این حالت باید وجود وکالتنامه بررسی شود.
  • هر موردی که در قرارداد اجاره نامه قید شده، باید با دقت خوانده شود. اگر موارد موجود در قرارداد اجاره نامه عملی نشود، می تواند منجر به اخراج مستاجر گردد.
  • نهایتا، بعد امضای قرارداد باید آن را به تایید رسمی دفترخانه رساند.

تعهدات دفترخانه ها درخصوص ثبت اجاره نامه های منعقد شده با اتباع خارجی

در قراردادهای اجاره ای که بین شهروندان ترک منعقد می شود، در اغلب اوقات نیازی به تایید دفترخانه وجود ندارد. اما چنانچه مستاجر شهروند یک کشور خارجی باشد، باید اجاره نامه در دفترخانه ثبت و از طرف یک مترجم تنظیم شود. طبق روندی که مدتی است از سوی اداره کل مدیریت مهاجرت ادامه دارد، دیگر اجاره نامه های منعقد شده بین صاحبخانه و مستاجر خارجی که در دفاتر رسمی به ثبت نمی رسند، معتبر نخواهند بود. لذا از دانشجویان خارجی که بعد اتمام تحصیل برای اقامت در ترکیه به اداره مهاجرات مراجعه می کنند، قرارداد اجاره محضری تایید شده خواسته می شود. برای تهیه اجاره نامه محضری تایید شده، نخست باید دانشجوی خارجی مستاجر، پاسپورت خود را به زبان ترکیه ای ترجمه کند. بدون ترجمه پاسپورت، قرارداد اجاره از سوی دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود و دفاتر ثبت هیچ فرآیندی را روی مدارک غیر ترکیه ای زبان انجام نمی دهند. لذا از همان ابتدا باید پاسپورت از سوی مترجم رسمی ترجمه و به تایید رسمی رسیده باشد.

بعد فرایند ترجمه رسمی، دانشجوی خارجی و صاحبخانه یا نماینده قانونی وی به منظور تنظیم قرارداد اجاره نامه باید به محضر برود. چنانچه دانشجو مسلط به زبان ترکیه ای نباشد، به یک مترجم رسمی مسلط به زبان وی نیاز خواهد بود. اگر دانشجوی خارجی مسلط به انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی باشد، مترجم رسمی انگلیسی زبان کافی خواهد بود.

دیدگاه بگذارید