معرفی دانشگاه های ازمیر

۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳

معرفی دانشگاه های ازمیر

درحال حاضر، ۸ دانشگاه، شامل ۶ دانشگاه دولتی  و ۲ دانشگاه خصوصی، در شهر ازمیر دایر می باشد. همچنین، دانشکده حمل و نقل هواییِ دانشگاه هوانوردی ترکیه (که مرکز آن در آنکارا است)،  نیز در شهر ازمیر فعالیت می کند. در این استان ۴ دانشگاه دیگر نیز پیش از وجود داشتند که امروزه فعالیت نمی کنند.


دانشگاه های ازمیر:

(برای ورود به صفحه هر دانشگاه، روی نام آن کلیک کنید)

دانشگاه های دولتی ازمیر:

دانشگاه های خصوصی ازمیر:

 

·        دانشگاه های دولتی

اسم سال تاسیس
Ege Üniversitesi 1955
Dokuz Eylül Üniversitesi 1981
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2010
Bakırçay Üniversitesi 2016
İzmir Demokrasi Üniversitesi 2016

 

o       دانشگاه های خصوصی

 

 

اسم سال تاسیس
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2001
Yaşar Üniversitesi 2001
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi 2011

 

 

 

 

دیدگاه بگذارید