شرایط خروج از ترکیه پیش از اعلام نتیجه درخواست اقامت

همانگونه که می دانید، اجازه اقامت در ترکیه صرفا برای اتباعی صادر می گردد که قصد اقامت برای مدت و قصد مشخصی در این کشور دارند که بر این اساس، به توان به انواع اقامت بلند و کوتاه مدت و نیز اقامت خانوادگی و دانشجویی و کار، اشاره داشت. در همین راستا، برای برخی از مجوزهای اقامت شرایطی و قوانین وجود دارد که باید درنظر داشت تا از بروز مشکلات قانونی، جلوگیری نمود.

در حالت کلی، اجازه اقامت در ترکیه طی 90 روز از زمان ارائه درخواست، به نتیجه می رسد؛ در همین راستا، ممکن است مواردی مانند عدم حضور تبعه خارجی در ترکیه در مدتی زمانی که درخواست وی در مرحله ارزیابی است، می تواند باعث رد شدن درخواست وی گردد. از این رو، لازم است اتباع خارجی در خصوص مواردی مانند امکان خروج از ترکیه در مدت زمانی که منتظر دریافت نتیجه درخواست اقامتشان می باشند، اطلاعات لازم را بدست آورند.

شرایط خروج از ترکیه پیش از اعلام نتیجه درخواست اقامت

در صورتی که اتباعی خارجی بخواهند به دلایل مختلف و پیش از اعلام نتیجه درخواست اقامتشان از ترکیه خارج شوند، می توانند به صورت قانونی وارد و از ترکیه خارج شوند. لذا، با وجودی که هیچ منع قانونی در این رابطه وجو ندارد، اما ممکن است به دلیل آنکه تبعه خارجی پس از ارائه درخواست اقامت خود، ترکیه را ترک کرده، این موضوع به عنوان امتیاز منفی برایش درنظر گرفته شود؛ برای همین، توصیه می شود اگر ضرورتی برای خروج شما از ترکیه در طی فرایند ارائه درخواست اقامت و دریافت نتیجه آن وجود ندارد، پس از هرگونه مسافرت برون مرزی خودداری نمایید.

اما اگر مجبور به خروج از ترکیه در طی این مدت هستید، حتما موارد را با مقامات مربوطه بیان کرده و با در این رابطه با آنها هماهنگ شوید. راهکار دیگری که در این مورد به اتباع خارجی پیشنهاد می گردد (بویژه اگر قصد تمدید مجوز اقامتشان را داشته باشند)، اقدام از طریق شخص دیگری است که مدارک را در طی مدتی که شما در خارجی از ترکیه حضور دارید، به اداره مهاجرت ارسال نماید.

اخذ اقامت ترکیه

 

شرایط خروج از ترکیه در فاصله زمانی زمان راندوو و دریافت مجوز اقامت صادر شده

با فرض اینکه تبعه خارجی در بازه زمانی راندوو و صدور کارت اقامتش دارای ویزای معتبری نیست، وی تنها می تواند برای حداکثر 15 روز پس از تاریخ راندوو، از ترکیه خارج شود. برای این منظور، باید مطمئن شوید مدارکی که در روز راندوو دریافت کرده اید، دارای مهر و امضای بوده و تا زمان دریافت مجوز اقامتتان، آنها را نزد خود نگه دارید. این مدارک به همراه رسید پرداختی های لازم برای آن، به شما این امکان را می دهد تا از ترکیه خارج یا وارد آن گردید.

شرایط خروج از ترکیه درصورت تعیین زمان راندوو و با وجود انقضای ویزا

متاسفانه، در چنین شرایطی نمی توانید از ترکیه خارج شوید؛ هر چند گاهی توصیه می گردد سعی نمایید تاریخ راندووی خود را جلوتر بیندازید، اما این موضوع اکثرا به عنوان نکته منفی برای اتباع خارجی تلقی شده و ممکن است درخواست دریافت مجوز اقامت آنها را با مشکل روبرو کند؛ لذا، در صورتی که پیش از دریافت مدارک رسمی خود یا پس از تاریخ راندوو از ترکیه خارج شوید، احتمالا با جریمه و ممنوعیت خروج مواجه شده و نیز درخواستتان باطل می گردد.

نکات مهم

  • به یاد داشته باشید، گاهی ممکن است همانند اولین باری که درخواست خود را ارئه کرده و به نتیجه نرسیده اید، به احتمال زیاد و به دلیل ترک ترکیه، درخواستتان رد گردد. همچنین، نباید فراموش کرد که اجازه اقامت به افرادی داده می شود که قصد اقامت دائم در این کشور را داشت و این موضوع را مستند کرده و با رفتار خود، آن را ثابت نمایند.
  • همانگونه که می دانید، مجوز اقامت پس از صدور یا تمدید، از طریق پست به آدرس محل سکونت تبعه خارجی در ترکیه اراسال می گردد.

تهیه و ترجمه: فرناز ممقانی و تایماز گلزار

منابع:

دیدگاه بگذارید