استفاده از اپلیکیشن «هایدی» جهت حفاظت از حیوانات

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

وزارت کشور ترکیه به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات مرتبط با: محیط زیست، طبیعت و حیوانات،‌ اقدام به استفاده از یک اپلیکیشن تلفن های همراه به نام «هایدی (HAYDİ)»، جهت نظارت نموده است.

به منظور نظارت و جلوگیری از بروز جرایم و تخلفات علیه: محیط زیست، طبیعت و حیوانات، و نیز ایجاد پیگیری و هماهنگی های لازم توسط مراجع قضایی و اداریِ مرتبط و همچنین در راستای مفاد مربوط به قانون مجازات و حمایت از حیوانات جهت رسیدگی به تخلفات در این زمینه، به 253 پرسنل آموزش های لازم ارائه گردیده است. رئیس گروه امنیت عمومی محیط زیست، طبیعت و حفاظت از حیوانات، پس از تاسیس دفتر مرکزی محیط زیست، طبیعت و حفاظت از حیوانات در 81 شعبه از اداره کل پلیس استان ها، فعالیت های خود در این زمینه همچنان ادامه می دهد. در همین راستا، اپلیکیشن HAYDİ در نتیجه اقدامات اداره امنیت عمومی و دپارتمان فناوری ها و ارتباطات، تهیه و به منظور جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات علیه محیط زیست، طبیعت و حیوانات و نیز افزایش حساسیت شهروندان در این زمینه، به کار گرفته شده است.

ارسال کد تایید عضویت به تلفن همراه

شهروندان می توانند با نصب این برنامه از App Store و Google Play به گوشی های خود، از طریق وارد کردن شماره ملی و تاریخ تولد وارد سیستم شوند؛ این برنامه پس از وارد کردنِ کد تاییدِ ارسال شده به تلفن همراه، فعال می شود.

امکان اطلاع رسانی از طریق ارسال عکس

همچنین، شهروندان می توانند عکس های مربوط به هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست، طبیعت و حیوانات را با موضوع اخطار به اشتراک بگذارند. موارد ارسال شده پس از بررسی اولیه، به نزدیکترین مرکز رسیدگی به منطقه ارسال و موضوع پیگیری خواهد شد. از این رو، شهروندان به لطف برنامه HAYDİ، خواهند توانست درخصوص مواردی چون: محیط زیست و طبیعت، کشتن یا مجروح شدن حیوانات، حیوانات رها شده در خیابان، حیوان آزاری، حیوانات دچاری گرسنگی یا کم آبی، بارگیری بیش از حد توان حیوان، دادن مواد غذایی و نوشیدنی های مضر به آنها، مزاحمت های مربوط به حیوانات،‌ آسیب دیدگی حیوان به دلیل آلودگی محیط، تصادف حیوانات و عدم کمک رسانی به آن،‌ استفاده از حیوانات در محتوای جنسی، غفلت از مراقبت از آنها، شرط بندی حیوانات با وادار کردن آنها به مبارزه با یکدیگر و پرورش حیوانات خطرناک یا وارد کردن آنها به کشور،‌ بلافاصله موارد را گزارش کنند تا اقدامات قضایی یا اداری لازم صورت بگیرد.

دیدگاه بگذارید