مجوز اقامت خانوادگی ترکیه

با توجه به محبوبیت ترکیه بویژه نزد اتباع خارجی بواسطه شرایط ایده آل اقتصادی و زندگی در این کشور، بسیاری از آنها علاقه مند به زندگی، کار و تحصیل در ترکیه گرفته اند. از این رو، در شرایطی که برخی از اتباع خارجی موفق به دریافت مجوز اقامت کوتاه مدت، بلند مدت یا شهروندی ترکیه شده اند، حال برخی از اعضای خانواده های آنها که قصد سفر به این کشور را دارند، می توانند از طریق مجوز اقامت خانوادگی، به راحتی به ترکیه سفر کنند.

دریافت مجوز اقامت خانوادگی برای ترکیه

در ترکیه، مجوز اقامت خانوادگی مطابق ماده 34 و 37 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 و نیز ماده 30 و 34 آیین نامه اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی تنظیم شده به آن دسته از اتباع خارجی که برخی از اقوام آنها پیش تر موفق به دریافت یکی از انواع مجوزهای اقامت کوتاه و بلند مدت یا شهروندی ترکیه شده اند، امکان اخذ مجوز اقامت خانوادگی را می دهد. بدین طریق، این افراد می توانند برای مدتی محدود، به صورت قانونی در ترکیه حضور داشته باشند.

مدت اعتبار مجوز اقامت خانوادگی ترکیه

 • مجوز اقامت خانوادگی در هر دفعه صدور، دارای اعتبار 3 ساله می باشد.
 • تحت هیچ شرایطی مدت اعتبار مجوز اقامت خانوادگی، نمی تواند از مدت مجوز اقامت فردی که حامی مالی فرد متقاضی بوده و بواسطه وی نیز امکان دریافت مجوز اقامت خانوادگی بوجود آمده، بیشتر باشد.

افراد واجد شرایط برای دریافت مجوز اقامت خانوادگی ترکیه

در حالت کلی، 3 گروه زیر زیر مجاز به دریافت این نوع مجوز در ترکیه بوده ولی استثناها یا سایر موارد مجاز دیگر نیز، وجود دارند که به آنها اشاره خواهیم کرد:

 1. همسر خارجی
 2. فرزندان خارجی یا فرزندان خردسال خارجی همسرشان
 3. فرزندان خارجی تحت تکفل یا فرزندان خارجی تحت تکفل همسرشان از یک شهروند ترکیه

سایر افرادی که می توانند نسبت به دریافت مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه، اقدم کنند:

 • افراد مشمول ماده 28 قانون شماره 5901 یا آن دسته از اتباع خارجی که دارای یکی از مجوزهای اقامت ترکیه، پناهندگی این کشور یا تحت حمایت دو لت ترکیه هستند.
 • در مواردی که فرد بنا بر قوانین کشور خود دارای چندین همسر باشد، در آن صورت و مطابق مقررات ترکیه، تنها برای یکی از زوجین وی می تواند مجوز اقامت خانوادگی دریافت کند؛ با این حال، ممکن است این مجوز به فرزندان خارجی از همسران دیگر، اعطا شود.
 • مجوزهای اقامت خانوادگی که برای فرزندان صادر می‌شود، منوط به رضایت مادر یا پدری که در خارج از کشور زندگی کرده و در صورت حضانت مشترک آنها، نیاز به رضایت نامه هر دو والدین می باشد.
 • در برخی موارد، مجوزهای اقامت خانوادگی برای آن دسته از دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه که زیر 18 سال سن دارند، صادر شده و برای سن بالاتر از آن، این افراد می بایست مجوز اقامت دانشجویی دریافت کنند.

شرایط دریافت مجوز اقامت خانوادگی ترکیه بنا بر ماده 35 قانون شماره 6458

 • تمکن مالی فردی که بواسطه اقامت وی در ترکیه، قصد دریافت مجوز اقامت خانوادگی را دارید: به موجب قانون ذکر شده، این فرد ملزم به داشتن بیمه درمانی معتبر جهت تحت پوشش قرار دادن همه کسانی است که با وی زندگی کرده و قصد دریافت مجوز اقامت خانوادگی را دارند، می باشد. همچنین، این فرد باید دارای: تمکن مالی مناسب، مدراکی مبتنی بر عدم محکومیت در رابطه با جرایم خشونت خانوادگی طی 5 سال گذشته، حداقل یک سال از مجوز اقامت وی در ترکیه گذشته باشد و آدرس او نیز در سیستم املاک ترکیه، به ثبت شده است.
 • فردی که قرار است به واسطه وی مجوز اقامت خانوادگی صادر شود، باید این مدارک را ارائه دهند: اطلاعات و مدارکی مرتبط با فردی که بواسطه وی می توان مجوز اقامت خانوادگی را دریافت کرد، دلیل ارائه درخواست، شرایط مالی یا وضعیت زندگی حامی مالی، در صورت قصد ازدواج با حامی مالی باید هر دو زوج بالای 18 سال سن داشته باشند، مشمول ماده 7 نباشد و با هدف اخذ مجوز اقامت خانوادگی با هم ازدواج کرده باشند.

دلایل امتناع، عدم تمدید یا لغو مجوز اقامت خانوادگی ترکیه

 1. شرایط تعیین شده برای دریافت مجوز اقامت خانوادگی، رعایت نشده یا دیگر صدق نکنند.
 2. مشخص شود از مجاز اقامت خانوادگی، با اهدافی غیر از آنچه ماز است، استفاده شده باشد.
 3. از سوی مقامات ذی ربط، تصمیم به لغو یا عدم تمدید گرفته شود.

شرایط ارائه درخواست برای مجوز اقامت کوتاه مدت ترکیه برای دارندگان مجوز اقامت خانوادگی

 • در صورتی که یک تبعه خارجی از همسر ترکیه ای خود طلاق بگیرد، به شرطی که بتواند به دادگاه ثابت کند مورد خشونت خانگی قرار گرفته، می تواند حداقل برای سه سال با مجوز اقامت خانوادگی، در ترکیه سکونت داشته باشد.
 • در صورت فوت حامی مالی و در شرایطی که همسر فوت شده، بواسطه مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت داشته باشد.
 • آن دسته از اتباع خارجی که به سن 18 سال رسیده و تا پیش از آن، از طریق مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت داشته اند.

سایر انواع مجوز اقامت در ترکیه

 • مجوز اقامت بلند مدت/دائمی ترکیه
 • مجوز اقامت کوتاه مدت ترکیه
 • مجوز اقامت دانشجویی/تحصیلی ترکیه
 • مجوز اقامت بشردوستانه و قربانیان تجارت انسان ترکیه

 

دیدگاه بگذارید