ترجمه سابقه بیمه و کاربرد آن

برای کسانی که قصد دریافت ویزا از سفارتخانه کشور دیگری را دارند، ارائه ترجمه «سابقه بیمه تامین اجتماعی» شما، یکی از مهمترین مدارک جهت متقاعد کردن کشور مقصد به جایگاه مناسب اجتماعی و قصد بازگشت شما به کشورتان می باشد.

اهمیت گواهی سابقه بیمه

با توجه به قرار گرفتن «ترجمه سابقه بیمه» در دسته بندی «مدارک شغلی»، متقاضیان دریافت ویزا می بایست این مدرک را (درصورت درخواست)، همراه با سایر مدارک مورد نیاز به سفارت کشور مورد نظر ارائه نمایند. این مدرک که دارای تاثیر زیادی در جهت دریافت ویزای کشور مزبور دارد، به نوعی اثبات جایگاه شغلی و اجتماعی شما در کشور خودتان و نشان دهنده قصد بازگشت پیش از پایان مهلت ویزایتان دارد.

برگه گواهی سابقه بیمه

برگه سابقه بیمه که حاوی سابقه بیمه شما به صورت جدول در یک برگ می باشد، دربرگیرنده: نام و نام خانوادگی، تاریخ شروع به فعالیت و پایان کار، نام محل کار، شماره محل کار، شماره بیمه و نیز تعداد روزهایی است که بیمه بوده اید. برای دریافت این گواهی، کافی است به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و پس از ارائه درخواست و دریافت برگه، آن را جهت ترجمه رسمی به دادگستری و وزارت امور خارجه بدهید. نکته مهم در این خصوص اینکه، برگه گواهی سابقه بیمه شما، حتما باید دارای مهر و امضای شعبه صادر کننده تامین اجتماعی و نهایتا دادگستری و وزارت امور خارجه باشد. لازم به ذکر است، دریافت این گواهی بصورت اینترنتی و آنلاین نیز ممکن بوده به دلیل آنکه برگه سابقه بیمه شما ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی نمی باشد، مورد قبول جهت ترجمه رسمی نخواهد بود؛ لذا، باید حتما بصورت حضور برای دریافت آن اقدام نمایید.

نکاتی که در رابطه با گواهی سابقه بیمه و ترجمه آن

  1. در گواهی سابقه بیمه، می بایست نام کارفرما همنام شرکت یا ارگانی باشد که گواهی اشتغال را صادر کرده است.
  2. در ترجمه رسمی سابقه بیمه، باید نام کارگاه یا کارفرما، با نام صدر کننده یکی باشد.
  3. کسانی که دارای سابقه بیمه نبوده ولی دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشند، به دلیل آنکه دفترچه بیمه تامین اجتماعی به تنهایی قابل ترجمه و تایید دادگستری است، می توانند دفترچه بیمه خود را ترجمه و به سفارت ارائه نمایند؛ در چنین مواردی، صرفا ترجمه صفحه اول مشخصات نیاز می باشد.

دیدگاه بگذارید