امکان دریافت حق بیمه پرداختی توسط اتباع خارجی

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

براساس مصوبه 5510 تامین اجتماعی ترکیه، شاغلین خارجی نمی توانند در ترکیه بیمه های تامین اجتماعی که به نامشان پرداخت شده را پس بگیرند؛ اما در صورت وجود توافق دوجانبه ترکیه با کشور تبعه خارجی که شهروند آن می باشد، حق بیمه پرداخت شده در ترکیه را می توانند در کشور خود محاسبه و از در دوره بازنشستگی، کم نمایند.

در ترکیه، حقوق اجتماعی و بازنشستگی کارمندان خارجی درست همانند شهروندان این کشور، تضمین شده است. از این رو و با توجه به علاقمندی اتباع خارجی طی سال های اخیر جهت کار در این کشور، دولت ترکیه اقدام به امضای توافقنامه های دو جانبه با 28 کشور درخصوص مقررات مربوط به حقوق تامین اجتماعی پرسنل خارجی و توافق های امنیتی، نموده است.

اطلاعات نادرست در رابطه با پرداخت های تامین اجتماعی (SGK)

یکی از موضوعاتی که اخیرا درخصوص حق بیمه های پرداخت شده توسط افرادی که امکان بازنشستگی برایشان به راحتی میسر نمی باشد، مکررا مطرح می گردد. متاسفانه این وضعیت که بیشتر ناشی از اطلاعات ناقص و نادرست ارائه شده یا سوء برداشت از آنها بوجود می آید، منجر به بروز مشکل برای کارمندان خارجی شاغل در پرداخت یا دریافت حق بیمه آنها می شود. نکته مهم اینکه، در سیستم تامین اجتماعی ترکیه امکان هیچگونه دریافت حق بیمه های پرداخت شده به SGK برای کارکنان ترکیه ای و خارجی وجود نداشته و به استناد قانون شماره 5510، صرف کارمندان مرد بالای 60 سال و زن بالای 58 سال می توانند در صورت عدم امکان بازنشستگی (به هر دلیل)، درخواست دریافت پرداخت های SGK را ارائه دهند.

کشورهای طرف قرارداد دوجانبه تامین اجتماعی با ترکیه

ترکیه با 28 کشور جهان قراردادهای تامین اجتماعی دوجانبه امضا کرده که شرایط آن با 20 کشور بدین قرار می باشد:

«اگر شخص خارجی در کشور خود دارای بیمه باشد (قبل ورود به ترکیه و درخواست بیمه در این کشور)، تاریخ اولین ثبت نام برای بیمه، به عنوان نخستین تاریخ درخواست برای بیمه در هر دو کشور به طور دوجانبه پذیرفته می شود. علاوه بر این، 14 کشور از این تعداد، دارای عضویت کامل در اتحادیه اروپا هستند. شهروندان کشورهایی که توافقنامه تامین اجتماعی متقابل دارند، در تاریخی که شرایط حق بیمه SGK مورد نیاز و سن را بجا بیاورند، مشمول حق بازنشستگی در ترکیه خواهند بود.»

جدول کشورهایی عضو توافقنامه دوجانبه با ترکیه درخصوص تامین اجتماعی، در زیر آمده است:

دیدگاه بگذارید