میزان جریمه اقامت غیرقانونی اتباع خارجی در سال 2021 در ترکیه

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

اتباع خارجی که در مدت اقامت خود در ترکیه، قوانین مربوط به ویزا/ اقامت را نقض کرده اند، با در نظر گرفتن مدت زمان نقض، ورود آنها به کشور ترکیه برای مدت معینی ممنوع می باشد. از سوی دیگر، اتباع خارجی که با ورود غیرقانونی و قاچاق به ترکیه و نقض قوانین مربوط به ویزا/ اقامت، وارد این کشور شده اند، هنگام خروج از ترکیه، با پنج سال ممنوعیت ورود به این کشور مواجه خواهند شد.

اهمیت توجه به قوانین مرتبط با مدت زمان ویزا

اخیرا مقادیر جریمه برای اتباع خارجی که به صورت قاچاق در ترکیه اقامت دارند، برای افراد زیادی چالش برانگیز شده است. همانطور که می دانید، در صورت اقامت بیش از مهلت زمان ویزا، مجازات نقض ویزا در کشور میزبان اعمال می شود. به غیر از تخلف به لحاظ زمانی، ورود غیر قانونی و قاچاق به ترکیه به غیر از دروازه های مرزی، منجر به نقض ویزا می گردد. از طرف دیگر، به غیر از تخلف در مدت زمان، ویزا و ورود قاچاق به ترکیه، در صورتی که مجوز اقامت و کار نیز مغایر با وضعیت اعلام شده به کار رود، منجر به لغو ویزا خواهد شد. اتباع خارجی که علیرغم پایان مهلت مجوز کار، به کار در ترکیه ادامه می دهند یا با وجود پایان مهلت مجوز اقامت، در ترکیه ساکن هستند نیز، با نقض ویزا، قانونا بصورت قاچاق در ترکیه ساکن می باشند. در حالت کلی، تخلفات ذکر شده در رابطه با ویزا برای اتباع خارجی، مشمول جریمه می شوند.

نقض ویزا و وضعیت اقامت قاچاق

همانطور که می دانید، اتباع خارجی که مرتکب تخلفاتی در رابطه با ویزا شده اند، در ترکیه به عنوان قاچاق (غیرقانونی)، تعریف می شوند. لذا، اتباعی که در به عنوان «قاچاق و غیر قانونی» محسوب می شوند، باید علاوه بر هزینه مجوز اقامت، هزینه جریمه را نیز پرداخت کنند؛ درنتیجه، مجازات درنظر گرفته شده برای چنین مواردی، دو برابر هزینه اجازه اقامت سالانه محاسبه و اتباع خارجی برخی کشورها باید علاوه بر این هزینه، هزینه ویزا را نیز پرداخت نمایند. در صورت نقض ویزا و اقامت غیرقانونی علاوه بر جریمه نقدی برای اتباع خارجی، ممنوعیت ورود به ترکیه بین 1 ماه الی 5 سال نیز صادر می شود.

همچنین، در شرایطی از قبیل: ناقص بودن مدارک اتباع خارجی که در ترکیه اقامت می کنند، رفتار نامناسب، اظهار ناقص یا پرداخت ناقص جریمه ها، وجود محدودیت برای تبعه خارجی، عدم مطابقت با قانون در ورود مجدد به ترکیه و خطا در درخواست مجوز اقامت بعد ورود یا در مواردی چون اتمام مهلت اعلام شده، امکان اخذ تصمیم مبنی بر 5 سال ممنوعیت ورود به ترکیه (دیپورت)، وجود دارد. به این دلیل، توصیه می شود روند مربوط به این شرایط با دقت فراوان و توسط مشاوران انجام شود.

نحوه محاسبه هزینه های مربوط به جریمه برای اتباع غیرقانونی (قاچاق)

در حالت کلی، برای اطلاع دقیق از هزینه جریمه های اتباعی که به صورت غیر قانونی در ترکیه اقامت می کنند، باید به دفاتر نقض ویزا در دروازه های مرزی یا فرودگاه ها مراجعه کرد. در صورت نقض قوانین مربوط به ویزا، مقادیر جریمه های اعمال شده بسته به تابعیت شهروند خارجی و با توجه به مدت زمان اقامت در ترکیه به روش های مختلف محاسبه می شود. هزینه های مجازات بیان شده در ذیل، تنها برای راهنمایی و به عنوان نمونه مطرح شده اند و میزان دقیق آنها از سوی دفاتر نقض قوانین ویزا محاسبه می شود:

  • اتباع آذربایجان مجازند تا 30 روز بدون ویزا در ترکیه اقامت کنند. یک شهروند آذربایجانی که در کل 9 ماه را در ترکیه اقامت کرده، ماه اول را مطابق با ویزا و 8 ماه باقی مانده را بصورت غیرقانونی سپری خواهد کرد. در این حالت مقدار جریمه ای که ملزم به پرداخت است 50 دلار آمریکا (هزینه ماه اول)+ 70 دلار (به ازای هر ماه بعد ماه نخست 10 دلار)+ هزینه کارت، محاسبه می شود.
  • اتباع گرجی مجازند تا 90 روز بدون ویزا در ترکیه اقامت کنند. یک شهروند گرجی که در کل 9 ماه در ترکیه اقامت می کند، 6 ماه را بصورت غیرقانونی اقامت کرده است. در این حالت مقدار جریمه ای که ملزم به پرداخت است 50 دلار آمریکا (هزینه ماه اول)+ 50 دلار (به ازای هر ماه بعد ماه نخست 10 دلار)+ هزینه ویزا، محاسبه می شود.
  • اتباع ازبکستان مجازند تا 30 روز بدون ویزا در ترکیه اقامت کنند. یک شهروند ازبکی که در کل 6 ماه در ترکیه اقامت می کند، 5 ماه را غیرقانونی اقامت کرده است. در این حالت مقدار جریمه ای که یک شهروند ازبکی باید پرداخت کند 50 دلار آمریکا (هزینه ماه اول)+ 40 دلار (به ازای هر ماه بعد ماه نخست 10 دلار)+ هزینه ویزا محاسبه، می شود.

نحوه پرداخت جرایم در صورت نقض قوانین مرتبط با ویزا

به منظور ممانعت از دیپورت اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی در ترکیه اقامت می کنند، آنها باید در اسرع وقت جریمه های مربوطه را پرداخت نمایند. مبلغ مذکور به دفاتر نقض قوانین ویزا در فرودگاه ها پرداخت می شود. محاسبه میزان این جریمه نیز در این دفاتر صورت می گیرد.

 

دیدگاه بگذارید