گواهی بازدید ملک برای خرید یا اجاره خانه در ترکیه

گواهی بازدید ملک برای خرید یا اجاره خانه در ترکیه

با رشد سریع بازار املاک در ترکیه و ضرورت بکارگیری شیوه های نوین در پیشرفت بیشتر در آن، موجب گردید تا دولت ترکیه تصمیم به تصویب قانونی مبنی بر الزام دریافت «گواهی بازدید ملک» و اجرای آن از ابتدای سپتامبر 2020، برای بنگاه های املاک بگیرد. به موجب این قانون، معیارهایی جدیدی درخصوص بازدید ملک تعیین و بازدیدکنندگان پس از بازدید ملک، الزاما این گواهی را دریافت خواهند کرد.

اهمیت دریافت گواهی بازدید از ملک

با تغییر قوانین حاکم بر بازار املاک ترکیه از 5 ژوئن 2018، شاهد تغییرات مثبت فراوانی در این حوزه بوده ایم که بطور مثال، می توان به افزایش فروش ملک، جذب سرمایه گذاری های خارجی در حوزه املاک، و نیز «گواهی بازدید از ملک» اشاره داشت که اجرا و دریافت آن از 31 آگوست 2020، الزامی گردیده است؛ از این رو، افرادی که به بازدید از ملکی می پردازند، مشمول دریافت این گواهی شده و بنگاه های املاکی که از ارائه آن امتناع کنند، از فعالیت های این مراکز ممانعت به عمل خواهد آمد. همچنین، در راستای این قوانین، مواردی نیز در رابطه با: بازدید از هرگونه ملک، ارائه گواهی بازدید، امضای توافقنامه صاحب ملک و بنگاه و انتشار آگهی فروش، درنظر گرفته شده است. هرچند این قوانین به ظاهر سختگیرانه یا دست و پا گیر بنظر می آیند، اما درحقیقت باعث می شوند نتوان برای ملکی بیش از یک آگهی فروش منتشر و از هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری کرد.

در حالت کلی، هرچند قانون دریافت گواهی بازدید از در آیین نامه سال 2018 ذکر شده بود، اما اجرایی شدن آن بطور جدی از اول سپتامبر سال 2020 آغاز و تمامی موسسات مرتبط و بنگاه های ملکی، موظفند به ارائه آن برای متقاضیان خرید یا اجاره ملک شده اند؛ لذا، این گواهی برای هر بازدید از هر ملک، بصورت جداگانه تنظیم و صادر و نهایتا در سه نسخه: یکی برای بنگاهی ملکی، یکی برای مالک و دیگری برای شخص متقاضی خرید یا اجاره ملک، تهیه و ارائه می گردد.

همچنین، پیشنهاد می کنیم برای مقایسه قیمت های ملک در ترکیه این مقاله را بخوانید: مزایا و مقایسه قیمت خرید ملک در ترکیه با اروپا

محتویات گواهی بازدید ملک

گواهی بازدید ملک برای خرید یا اجاره خانه در ترکیه
گواهی بازدید ملک برای خرید یا اجاره خانه در ترکیه

مندرجات گواهی بازدید ملک حاوی موارد زیر می باشد:

 • شماره مجوز فعالیت شرکت
 • اطلاعات تماس
 • نام/نام خانوادگی امضای شخصی که مجاز به اخذ نمایندگی است
 • نام/نام خانوادگی خریدار یا مستاجر
 • کد ملی
 • اطلاعات تماس و امضا
 • اطلاعات ثبت ملک
 • نوع ملک
 • آدرس و مشخصات دقیق آن
 • هدف از بازدید ملک
 • تاریخ بازدید
 • نرخ هزینه سرویس
 • موارد مربوط به مسئولیت های مالی و حقوقی طرفین

الزام به پرداخت هزینه های مرتبط درصورت حذف بنگاه ملکی

باید توجه داشت که عموما بنگاه های ملکی اجازه مطالبه مبلغی برای ارائه خدمات بازدید ملک نداشته، اما با این حال، در برخی موارد ممکن است شخص خریدار بدون هماهنگی با بنگاه یا حضور نماینده آن، شخصا با فروشنده اصلی ملک ملاقات و پس از بازدید ملک، اقدام به معامله نماید. در چنین حالتی و با استناد به آ‌یین نامه املاک و مستغلات، در مدت زمان توافق نامه بین فرد متقاضی خرید ملک در ترکیه و بنگاه املاک و مستغلات، اگر خرید/اجاره ملک مستقیما با خود صاحب ملک صورت بگیرد (یعنی در عین توافق با بنگاه ملکی، هرگونه معامله ای به انجام برسد)، بنگاه ملکی قانونا مجاز به مطالبه «هزینه خدمات» می باشد. گواهی بازدید ملک در سه نسخه تهیه و یکی به بنگاهی ملکی، یکی به مالک و دیگری به شخص متقاضی خرید ملک، ارائه می گردد.

بر این اساس و با صدور این آیین نامه در سال 2018، برخی از موسسات مرتبط، گواهی بازدید ملک را به امضای مشتریان خود می رساندند. با اجباری شدن این طرح نیز از اول سپتامبر 2020، همه بنگاه های ملکی موظفند برای هر شهروندی که قصد خرید یا اجاره ملکی را دارد، این گواهی را صادر و به امضای متقاضی برسانند؛ این گواهی برای هر بازدید از هر ملک، بصورت جداگانه تنظیم و صادر می گردد.

دیدگاه بگذارید