امکان طلاق برای اتباع خارجی در ترکیه

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

در پاسخ به پرسش: امکان طلاق برای اتباع خارجی که قصد متارکه از همسر خود در کشور ترکیه دارند، پاسخ مثبت می باشد و این افراد می توانند در صورت طی روند مربوطه، در ترکیه مبادرت به طلاق از همسر خود نمایند. اطلاعات مورد نیاز، دلایل موجه بودن طلاق، انواع آن، شرایط مرتبط و نیز روند طلاق برای اتباع خارجی، در ادامهء این مقاله برای شما گرد آمده است.

به منظور آغاز روند قانونی این طلاق در ترکیه، نخست ازدواج زوجین می بایست در دفاتر رسمی این کشور به ثبت برسد. برای این که یک تبعه خارجی که شهروند نیز می باشد، بتواند دادخواست طلاق دهد، باید روند قضایی مربوطه را طی و به دادگاه حقوقی که فرآیند طلاق در آنجا به انجام می رسد، مراجعه نمایند. اتباع خارجی در ترکیه جهت تکمیل روند طلاق، می بایست به یک دادگاه غیرنظامی مراجعه کنند.

دلایل طلاق در ترکیه

زوجین می توانند به دلیل عدم سازگاری با یکدیگر و نیز نداشتن عقاید و احساسات مشترک، از یکدیگر طلاق بگیرند. این مورد، یکی از رایج ترین دلایل طلاق در ترکیه می باشد. همانطورکه درقانون مدنی ترکیه نیز بدان اشاره شده، دلایل موجه برای اقدام طلاق عبارتند از:

 • خیانت (داشتن روابط نامشروع)
 • رفتار نامتعارف
 • بدرفتاری، خشونت جسمی یا تلاش برای قتل
 • ارتکاب یکی از زوجین به جرم
 • فرار (اگر زوجین به مدت حداقل 6 ماه از یکدیگر جدا بوده که از همین رو، زوج ترک شده می تواند دادخواست طلاق بدهد)
 • بیماری های روانی
 • شرایطی که بهبود رابطه ازدواج را غیرممکن کرده باشد

انواع طلاق در ترکیه

در ترکیه دو نوع اصلی طلاق وجود دارد که عبارتند از: طلاق غیرتوافقی و طلاق توافقی. طلاق غیرتوافقی زمانی است روی می دهد که یکی از زوجین، با طرف مقابل به دلایلی از قبیل: خیانت (داشتن روابط نامشروع)، یا بیماری روانی، اقدام به طلاق نماید. طلاق توافقی نیز هنگامی پیش می آید که در آن، یکی یا هر دو زوجین بنا به دلایلی، بصورت توافقی تصمیم به خاتمه ازدواج گرفته و به دادگاه ارائه دادخواست طلاق می دهند.

اقدامات لازم برای طلاق های غیرتوافقی در دادگاه ترکیه

 • ارائه دادخواستِ طلاق از سوی متقاضی به دادگاه
 • دریافت مدارک و شنیدن ادله هر دو زوج از سوی دادگاه
 • شنیدن صحبت شاهدها توسط دادگاه
 • اقدام به صدور رای پس شنیدن حرف های زوجین، شاهدها و بررسی مدارک ارائه شده
 • اعلام رای نهایی دادگاه ظرف 16 روز پس صدور رای

شرایط طلاق توافقی در ترکیه

معمولا در چنین طلاق هایی، هرچند نیاز به حضور وکیل نمی باشد ولی به دلیل احتمال بروز برخی مشکلات، توصیه می شود از خدمات حقوقی نیز در این رابطه استفاده نمایید. لازم به ذکر است، پس از اعمال قانون جدید و تسهیل در روند طلاق توافقی، این امر صرفا در موارد ذکر شده زیر امکان پذیر می باشد:

 • زوجین باید حداقل برای به مدت 1 سال در کنار یکدیگر زندگی کرده باشند
 • تهیه و امضای توافقنامه طلاق توسط هر دو زوجین
 • اعلام رسمی و حضوری توافق طلاق توسط هر دو زوج به قاضی

اقدامات مورد نیاز دادگاه برای طلاق توافقی در ترکیه

هنگام اقدام برای طلاق توافقی، مهمترین گام تهیه و تنظیم توافق نامه طلاق، پیش از ثبت دادخواست طلاق و ارائه آن همزمان با مدارک به دادگاه می باشدکه موجب می شود دادگاه بتوان طی 16 روز، تصمیم نهایی خود را اعلام نماد؛ موارد مهمی که در این توافقنامه م یباست ذکر گردند، عبارتند از:

 • اطلاعات مربوط به فرزندان و حضانت آنها (در صورت وجود)
 • اطلاعات مربوط به حمایت های مالی، مراقبت و کمک به فرزندان و همسر
 • اطلاعات مربوط به تقسیم اموال و دارایی های مشترک به دست آمده در طول مدت ازدواج
 • سایر اطلاعات مرتبط با توافق های به عمل آمده بین زوجین

موضوات مهم برای دادگاه هنگام طلاق

پیش از هرچیز ذکر این نکته است که طرفین بایستی به شرایط تعیین شده توسط دادگاه احترام گذاشته و درصورت هرگونه اعتراض به رای صادره، می تواند درخواست تجدیدنظر نمایند (فارغ از نوع طلاق، دادگاه همیشه اولویت را به تامین رفاه و آسایش فرزندان می دهد). نکات مهمی که در روند طلاق و بدون درنظر گرفتن نوع آن، از سوی دادگاه هنگام صدور حکم طلاق مدنظر گرفته می شوند:

نحوه تقسیم اموال پس از اعلام حکم قطعی

 • غرامت احتمالی که لازم به پرداخت از سوی طرفین می باشد
 • تعیین میزان نفقه پرداختی به همسر و فرزندان
 • مسئولیت و نحوه پرداخت هزینه های مربوط به طلاق

روند طلاق برای اتباع خارجی در ترکیه

برای آن دسته از شهروندان خارجی که با کسب تابعیت ترکیه و گذشت مدت زمان معینی از اقامتشان، اقدام به ارائه درخواست طلاق می کنند، دو نوع فرایند وجود دارد:

 1. یکی از زوجین شهروند ترکیه بوده و دیگری تبعه خارجی می باشد
 2. هر دو زوج، شهروند خارجی و مقیم در ترکیه هستند

در حالت اول، در صورتی که یکی از زوجین تبعه خارجی بوده و در کشور خود دادخواست طلاق بدهد، زوج شهروند ترکیه نیز باید در ترکیه ارائه دادخواست نماید. در حالت دوم نیز، هر دو شهروند خارجی این حق را دارند در هر یک از شهرهای ترکیه که اقامت دارند، برای طلاق درخواست بدهند. در این حالت، یکی از قوانین زیر اعمال خواهد شد:

 • قوانین کشوری که هر دو همسر خارجی به آن تعلق دارند (در صورت تمایل)
 • قوانین کشوری که هر دو در آن ساکن می باشند (حتی اگر کشور خودشان نباشد)
 • قوانین کشور ترکیه (در صورتی که هیچ یک از گزینه های فوق انتخاب نشود)

نکته مهم: حکمی که درخصوص: طلاق اتباع خارجی، تقسیم اموال و حضانت فرزندان، از سوی دادگاه های ترکیه صادر می گردد، مطابق با حقوق بین المللی خصوصی و آیین دادرسی است.

دیدگاه بگذارید