52.4 درصد مردم ترکیه شاد هستند

بنا به اعلام اداره آمار ترکیه (TÜİK)، داده های مربوط به میزان رضایتمدی مردم ترکیه طی سال 2018 از سطح زندگی خود، حاکی از ابراز خوشبختی %53.4 افراد بالای 18 سال می باشد که این میزان با توجه به شرایط حاکم در سال 2019، به 52.4% رسید.

نمودار سطح شادی عمومی (%)2003-2019

 

 

زنان شادتر از مردان

درحالی طی سال 2018، تعداد مردان شاد در ترکیه 49.6% اعلام گردید که این میزان در سال 2019 به 47.6% رسید؛ در عین حال،  طی سال های 2018-2019 این میزان برای زنان ترکیه ای همچنان 57%، ثابت ماند.

نمودار میزان شادی مردم برحسب جنسیت (%)2003-2019

 

 

با توجه به بیشتر بودن تعداد افراد متاهل شاد نسبت به افراد مجرد، ای میزان در سال 2019 در حدود 55.6% اعلام گردید که برای افراد مجرد، ای درصد برابر با 45.1 می باشد. در بررسی میزان سطح شادی افراد متاهل برحسب جنسیت، سهم مردان 50.6% و زنان 60% می باشد.

شادترین افراد در حد سنین 65 سال و بالاتر

در بررسی میزان شادی مردم ترکیه بر حسب گروه سنی طی سال 2018، مشاهده شد رده سنی 65 سال و بالاتر با 61.2٪ و در سال 2019 با 58.5%، جزو شادترین افراد جامعه بوده اند. این در حالی بود که در سال 2018 گروه سنی 45-54، جزو افرادی قرار گفتند که کمتر شادی بوده و تعداد آنها 47.8% اعلام گردید؛ در سال 2019 نیز این رقم برای گروه سنی 55-64، 48.7% ثبت گردید.

نمودار سطح شادی برحسب گروه سنی (%) 2019

 

 

 

 

کسانی که مدارج علمی بالایی ندارند، شادترند

هنگام بررسی میزان شادی بر حسب وضعیت تحصیلی بالاترین سطح شادی در سال 2019، 55.4% و بین کسانی که مدرک تحصیلی بالایی ندارند دیده شد. بعد آن به ترتیب فارغ التحصیلان آموزش عالی با 52.7%، فارغ التحصیلان راهنمایی و دبیرستان با 52.3%، فارغ التحصیلان ابتدایی با 51.8% و فارغ التحصیلان دبیرستان و یا معادل آن با 50.8% قرار گرفتند.

نمودار سطح شادی براساس وضعیت تحصیلی (%) 2019

 

 

 

 

 

خانواده، منشا اصلی شادی افراد

با بررسی منشا شادی افراد در سال 2019، تعداد افرادی که اظهار داشتند «خانواده» موجب شادی فراوان آنها می گردد، 74.1% اعلام گردید؛ در این بین، کودکان با 12.8%، خود فرد 3.8%، همسر 3.7%، پدر/مادر 1.6% و نوه ها با 1.6%، در رده های بعدی این فهرست قرار دارند.

سلامتی، بیشترین عامل شادی افراد

طبق بررسی های انجام شده درخصوص علل و ارزش های شادی افراد، تعداد افرادی که در سال 2019 از سالمت خود ابراز خوشحالی کردنده اند 69.9% بوده است؛ این میزان در سایر موارد به ترتیب: عشق با 14.3%، موفقیت با 9.2%، پول با 4.2% و کار با 2.1%، جای داشتند.

بیشترین میزان رضایت از دریافت خدمات عمومی با 75.5%

هنگام بررسی سطح رضایت از خدمات عمومی در سال 2019، تعداد افرادی که در سال 2019از خدمات عمومی اظهار رضایت داشته اند، 75.5% و پس از آن حمل و نقل با 72.2%، بهداشت با 67.1%، موسسه تامین اجتماعی با 61.1%، آموزش با 54.8% و خدمات قضای با 53.5%، قرار دارند.

نمودار سطح رضایت از خدمات عمومی (%) 2019

 

 

 

 

خوش بینی به آینده خود، 7 نفر از هر10 نفر

در سال 2019 نسبت افرادی که اعلام کرده اند به آینده خود امیدوار هستند، 70% بوده که این میزان در بین مردان 69% و در بین زنان 70.8% می باشد.

دیدگاه بگذارید