ترکیه در مسیر جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری های انرژی پاک

مفهوم انرژی به عنوان قدرت انجام کار، همواره اهمیت خود را به عنوان یک عامل ضروری در هر حوزه زندگی، حفظ کرده است. منابع انرژی فسیلی مانند: نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، در کنار انرژی هسته ای، هر یک از منابعی هستند که از آنها بیشتر در تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود.

گازهای گلخانه ای که طی مراحل استخراج، فرآوری و تولید، انرژی الکتریکی از منابع فسیلی، انتشار یافته و بسیار مضر نیز می باشند، تاثیرات مخرب و منفی بسیاری بر محیط و جو دارد. از سویی دیگر، تمرکز منابع مهمی انرژی چون نفت و گاز طبیعی در برخی کشورهای خاص جهان، موجب افزایش کسری حساب جاری و وابستگی به انرژی برای کشورهای وارد کننده ای مانند ترکیه می شود؛ تغییرات ناگهانی قیمت نظیر آنچه در سال 1973 رخ داد یا تحریم کشورها، امنیت عرضه را به خطر می اندازد.

اما این موضوع با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیری مانند: انرژی باد، خورشیدی، زیست توده، هیدروالکتریک، زمین گرمایی و موج، منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شده و کمک زیادی به محیط زیست می کنند؛ علاوه بر این، استفاده از چنین منابع انرژی، تقریبا در هر کشوری کمک به استقلال و دموکراتی در حوزه انرژی کرده و آن را تضمین می کند. امروزه با شناخت بیشتر اهمیت منابع انرژی تجدیدپذیر برای آینده جهان و بشریت و همچنین کاهش شدید هزینه های تولید انرژی نسبت به تولید برق از منابع فسیلی، منجر شده کشورها سرمایه گذاری در انرژی های پاک را در اولویت قرار دهند.

سرمایه گذاری ترکیه در حوزه انرژی پاک

در ترکیه نیز همانند سایر کشورهای جهان، شاهد افزایش سرمایه گذاری در حوزه انژی های پاک طی سال های اخیر بوده ایم. در این راستا، بسته های حمایتی ارائه شده توسط دولت از قبیل YEKDEM و نیز به کمک سیاست های تسهیل کننده، موجب افزایش تدریجی تولید برق از منابع تجدیرپذیری مانند: باد، انرژی خورشیدی و هیدروالکتریک، شده است؛ بانک ها این کشور نیز درخصوص سرمایه گذاری های در منابع تجدیدپذیر، اقدام به ارائه بسته ای پشتیبانی مالی برای سرمایه گذاران نموده اند. در همین راستا و با رشد روز افزون جمعیت در ترکیه و افزایش راه اندازی صنایعی که نیازمند حجم بالایی از انرژی هستند، تقاضای انرژی به طور مداوم تحت تاثیر این عوامل در حال افزایش بوده و ظرفیت های جدید برای رفع این تقاضا مورد نیاز می باشد. از این رو، در حالی که سرمایه گذاری های جدید انرژی همچنان ادامه دارد، همزمان سعی بر آن است به تدریج سهم نیروگاه های تولید برق از انرژی فسیلی کاهش یابد.

در چنین شرایطی و با سرمایه گذاری های انجام شده در نیروگاه های حرارتی «لیگنیت» و همچنین در راستای سیاست های استفاده از منابع داخلی که همچنان نیز ادامه دارد، اما خوشبختانه شاهد افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی بادی و خورشیدی در نیروگاه های تولید برق بویژه نیروگاه های برق آبی، هستیم. در همین راستا و بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی، ترکیه طی سال 2020 موفق شده جزو 5 کشور پیشگام و برتر در تولید انرژی های تجدیرپذیر در اروپا قرار گرفته و رتبه یازدهم جهان را در این حوزه به خود اختصاص دهد. این کشور در ادامه قصد دارد با افزایش ظرفیت منابع تجدیدپذیر تا 50% تا سال 2024، تبدیل به یک برند جهانی در حوزه سرمایه گذاری های انرژی پاک شود.

سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی به عنوان پاکیزه ترین منبع تولید انرژی که از تابش مستقیم خورشید بر پنل های خورشیدی فتوولتائیک، بدست می آید، دارای کاربردهای خانگی تجاری بوده و نیروگاه های بزرگ تولید برق با هر ظرفیت، مدل و کاربری، کم هزینه ترین و مهم ترین منابع تولید چنین انرژی ای می باشند. از پایان ماه مه سال 2020 نیز باتوجه به مجموع MW 91.932 انرژی تولید شده در نیروگاه های ترکیه، حدود 6.152 مگاوات آن توسط نیروگاه های خورشیدی تولید شده که خود بیانگر ظرفیت بالای ترکیه به لحاظ انرژی خورشیدی است که همین موضوع فرصت های بزرگی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عرضه می کند؛ در همین چارچوب، ساخت نیروگاه خورشیدی 1000 مگاواتی که یکی از بزرگترین نیروگاه های خورشیدی جهان خواهد بود، همچنان در قونیه-کاراپینار ادامه دارد.

سرمایه گذاری در حوزه انرژی بادی

انرژی باد، یکی دیگر از منابع تجدیرپذیر انرژی است که با حرکت توربین های بادی توسط توده های هوا، آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. از اواخر ماه مه 2020، در حدود 7.810 مگاواتی انرژی بادی در این کشور تولید شده که قرار است تا سال 2023، به 20 گیگاوات برسد.

سرمایه گذاری در حوزه انرژی هیدروالکتریک

در نیروگاه های برق آبی که بر روی سدها یا جریان های آب ساخته می شودند، انرژی جنبشی و پتانسیلیِ آب به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. ترکیه کشوری است که به لحاظ تئوری، دارای %1 ظرفیت تولید برق از نیروگاه های  برق آبی جهان و %16 در اروپا استآ از این رو، سهم ترکیه در تولید انرژی برق آبی یکی از منابع مهم تولید انرژي با %32 و در حدود 29 گیگاوات می باشد.

دیدگاه بگذارید