دوران سفر بدون ویزا بین ترکیه و آذربایجان آغاز شد

۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳

(آغاز دوران سفر بدون ویزا بین ترکیه و آذربایجان)/(شروع سفرهای بدون ویزا بین ترکیه و آذربایجان)/(حذف ویزا در سفرهای بین ترکیه و آذربایجان)

با اجرایی شدن متقابل قانون عدم نیاز به دریافت ویزا برای مسافرت بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکیه از تاریخ 1 سپتامبر 2019، شهروندان این دو کشور می توانند در سفرهای تا سقف 30 روزه خود، ضرورتی به اخذ ویزا نداشته باشند.

روابط بین ترکیه و جمهوری آذربایجان که دارای ارتباطات مشترک بسیاری با یکدیگر می باشند، روز به روز در حال پیشرفت است. از این رو، براساس توافق دوجانبه ای که صورت گرفته، در سفرهای بین دو کشور نیازی به ویزا وجود نخواهد داشت.

«اَرکان اوز اورال» سفیر جمهوری ترکیه در باکو، در اظهارات خود ابراز داشت: «اخیرا با ویزای الکترونیکی، روند دریافت ویزا بسیار تسهیل شده و در واقع، لغو کامل ویزا گامی است که اهمیت نمادین دارد. این کار قدمی بزرگ و بیانگر یکی بودن این دو کشور به عنوان یک ملت می باشد»

این تصمیم در تاریخ 25 ژوئیه، توسط «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه، اعلام گردید.

انتظار افزایش سفرهای توریستی

با این اقدام جدید، انتظار می رود روابط اقتصادی بین دو کشور و سفرهای توریستیِ متقابل، افزایش یابد. اوز اورال اذعان داشت: «فکر نیاز به اخذ ویزا و روند دریافت آن، به لحاظ روانشناسی یک تاثیر بازدارنده را نزد شهروندان ایجاد می کرد. لذا با اخذ این تصمیم متقابل، تصور من این است تعداد تاجار و گردشگرانی که از ترکیه به آذربایجان خواهند آمد، بیشتر خواهند شد»

تا 30 روز نیازی به اخذ ویزا نیست

بر اساس این برنامه که از تاریخ 1 سپتامبر 2019 به اجرا در آمده، از این پس در سفرهای زیر 30 روز، ضرورتی به دریافت ویزا وجود نخواهد داشت.

دیدگاه بگذارید