برداشتن نخستین گام برای هوشمندسازی شهرهای ترکیه

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بر اساس راهبرد ملی دولت ترکیه طی سال های 2020-2023، این کشور قصد دارد نخستین گام خود برای هوشمندسازی شهرهای کشور را بردارد. با شروع این پروژه توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، کلیه اقدامات لازم جهت «هوشمندسازی شهرها» آغاز و اداره کل سیستم های اطلاعات جغرافیایی نیز مناقصه پروژه مورد نظر را بری شروع این فرایند، اعلام نموده است.

در راستای تحقق اقدامات مندرج در برنامه راهبردی و ملی ترکیه برای هوشمندسازی شهرهای این کشور، شرکت AsisCT توانست مناقصه مربوطه را در 2020-2021 با ارائه راهکارهای: هوشمندسازی شهرها، راهنمای تهیه راهبردهای داخلی، نقشه راه برای شهرهای هوشمند و توسعه ظرفیت این شهرها، برنده شود. شرکت AsisCT، که متخصص در ارائه راهکار های لازم برای فناوری های موردنیاز شهرهای هوشمند در داخل و خارج از ترکیه می باشد، بیش از 50 گزارش فنی و اسناد آموزشی را با کمک و همراهی مشاوران داخلی و خارجی خود ظرف یک سال تهیه کرده و دولت های محلی را برای تبدیل شدن به شهرهایی هوشمند، کمک و راهنمایی می کند. بر این اساس و پس از پایان دوره مزبور، کلیه برنامه راهبردی و اقدام ملی برای هوشمندسازی شهرها که پیشتر توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی تهیه شده بود، با این پروژه عملی می گردند.

تعیین استانداردهای مشترک برای کل کشور

یکی از مهمترین نتایج این پروژه، امکان قرار دادن نقشه راه مشترک بین شهرهای هوشمندسازی شده کشور با مدیریت های محلی 81 استان می باشد. همچنین، مطالعاتی نیز برای حصول اطمینان از سازگاری و قابلیت همکاری فناوری های به کار رفته در شهرهای هوشمندسازی شده، صورت خواهد گرفت که موجب پایداری سرمایه گذاری های انجام شده خواهد بود. بدین طریق، اگر یکی از شهرداری های کشور نیاز به تامین محصول یا خدماتی برا ی سازمان خود داشته باشد، مجبور نیست تا از تامین کننده همیشگی یا حاضر در منطقه خود اقدام نماید، بلکه با دسترسی به تمامی تامین کننده های سراسر کشور، می تواند نیاز خود را بسته به کیفیت و موارد مرتبط، از هر نقطه از کشور تامین کند.

راه حل داخلی و ملی مناسب

این پروژه ملی با «معماری شهرهای هوشمند» اولین پروژه در جهان خواهد بود که با استفاده از چنین ساختار و طرحی، تمام استانداردها را درنظر گرفته، داده های لازم را جمع آوری کرده و پس از پردازش و به اشتراک گذاشتن آنها، در سراسر کشور پیاده سازی می شوند. از این رو، استانداردهایی نیز برای آماده سازی زیرساخت های لازن برای فناوری چنین شهرهایی به صورت محلی و در کل کشور، تهیه خواهد شد که موجب می گردد مسیر برای تولید کنندگان داخلی هموار تر شده و وابستگی آنها به کشورهای خارجی کاهش یابد. برنامه های مهم شهرهای هوشمند مانند: تقاطع های هوشمند، سیستم های پارکینگ، انرژی های تجدیدپذیر، آبیاری، سیستم های نظارت بر هدر رفت آب، نورپردازی، سیستم های جمع آوری زباله و ساختمان نیز، مطابق با مشخصات فنی که توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی تهیه شده، تحقق می یابند.

تامین مالی برای هوشمندسازی شهرها

در راستای تحقق این پروژه، دستورالعمل هایی برای بخش های مختلف کشور در مورد موضوعاتی چون: توسعه روش های ابتکاری مالی و مدل های تجاری با رویکرد شهرهای هوشمند، تعریف ابتکارات افزایش درآمد یا کاهش هزینه، ایجاد توافق نامه های تقسیم درآمد و میانجیگری مشارکت های عمومی و خصوصی، تهیه خواهد شد.

دیدگاه بگذارید