گزارش شرکت های اعتبارسنجی بین المللی از ارزش سرمایه گذاری در ترکیه

باتوجه به نقش مهم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در توسعه اقتصاد هر کشور و نیز تمایل دولت ها به این امر، سرمایه گذاران خارجی پیش از اقدام نیازمند آگاهی از: اطلاعات قانونی، سیاسی و اقتصادی آن کشور میزبان هستند. این قبیل اطلاعات که بواسطه فهرست های منتشر شده توسط شرکت های اعتبارسنجی بین المللی ارائه می شوند، بسیار ارزشمند می باشند.

یکی از اصلی ترین عواملی که مستقیما بر سیاست های اساسی کشوری مانند ترکیه تاثیر گذاشته (بویژه از زمان جمهوریت)، جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است. این موضوع که تا حد زیادی وابسطه به موقعیت ساسی، ظرفیت های موجود، زیرساخت های موردنیاز و اعمال سیستم های مالی شفاف است، با گزارشات شرکت های اعتبارسنجی بین المللی و فهرست هایی که درمورد کشورها و برخی شرکت ها ارائه می کنند، می توانند تاثیر بسزایی در تسریع این امر داشته باشند.

اهمیت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که تاثیرات مثبت فراوانی بر اقتصاد دارند (مانند: ایجاد فرصت های جدید اشتغال، تامین سرمایه برای کشور، ایجاد فضای مثبت رقابتی، انتقال اطلاعات و فناوری، تضمین انسجام اقتصاد بین المللی و توسعه مناطق جدید بازار)، ترکیه نیز تلاش های بسیاری را در این خصوص انجام داده است؛ اما متاسفانه و برخلاف انتظارات، هرچند سرمایه گذاری های خارجی بسیاری در حوزه های مختلف در این کشور انجام شده، اما هنوز در حد انتظار و ظرفیت های موجود نبوده و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد پیش بینی شده می باشد؛ دو دلیل اصلی برای این موضوع عبارتند از:

  1. مشکلات به وجود آمده از فرآیندهای قانونی که با برخی اصلاحات صورت گرفته در سال 2003 و در مقررات و اجرای قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به شماره 4875)، برطرف گردید.
  2. عدم در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و کافیِ سرمایه گذاران خارجی در رابطه ترکیه یا عدم اطمینان به گزارشات ارائه شده از سوی این کشور می باشد.

در چنین شرایطی، اهمیت شرکت های رتبه بندی و اعتبارسنج بین المللی بیش از پیش خود را نشان داده و می تواند موجب اطمینان سرمایه گذاران خارجی و دستیابی آنها به اطلاعاتی با اعتبار بالای شود. از این رو، می توان گفت گزارش رتبه بندی کشورها، یکی از مهمترین عواملی است که تاثیر مستقیمی در جلب توجه و جذب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در کشور دیگر می شود. همچنین، عوامل مختلف دیگری نیز در این امر تاثیر گذار می باشند که عبارتند از: امنیت سرمایه، سودآوری، امکان تبدیل آن به نقدینگی و انتقال به خارج از کشور.

رابطه بین سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و مزایای رتبه بندی

در سال های اخیر، رتبه بندی شرکت به لحاظ اعتبار، یک از موثق ترین شاخص ها در بازپرداخت وام های دریافت شده از سوی سایر کشورهای در حال توسعه می باشد. از این رو، امتیازهای موسسات رتبه بندی، مستقیما بر ارزیابی سرمایه های خارجی تاثیر فراوانی داشته و می تواند سرمایه گذاری های خارجی به این کار ترغیب و حجم قابل توجهی پول و ارز را وارد چرخه اقتصادی کشور نماید.

شرکت های اعتبارسنجی بین المللی

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، به دلیل نقش مهم فعالیت های رتبه بندی یا اعتبارسنجی در: نظم عمومی اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان و جذب سرمایه گذاری خارجی، کشور ترکیه اهمیت زیادی را به فعالیت موسسات مربوطه و تحت نظارت و کنترل اداره های مستقل می دهد. در همین راستا، شرکت های: Standard and Poor’s (S&P)، FitchRatings و Moody’s، سه شرکت مهم اعتبارسنجی بین المللی و فعال در ترکیه می باشند که با زیرنظر گرفتن: فعالیت ها، عملکرد و گردش مالی شرکت های دولتی و خصوص این کشور، امتیازاتی را آنها داده و به تشویق و جذب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری و مشارکت در: بازارها، اجرای پروژه های مختلف و …، در بلند مدت کمک می کنند.

چشم انداز رتبه اعتبار فعلی ترکیه

بنا بر گزارش S&P درخصوص ترکیه، امتیاز این کشور از مارس 2020ب دون هیچ تغییری، همچنان B+ بوده است. علاوه بر این، در گزارش S&P، تخمین زده شده که ترکیه در سال جاری، حدودا %3.5 و در سال آینده %3.3 رشد خواهد داشت. موسسه Fitch Ratings نیز امتیاز ترکیه را BB- و Moody’s آن را B1 اعلام نموده است.

دیدگاه بگذارید