هزینه قابل پرداخت برای سرمایه گذاران خارجی هنگام خرید مسکن

۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بنا به آخرین اطلاعات منتشره در رابطه با میانگین هزینه های پرداختی توسط اتباع خارجی هنگام خرید مسکن در ترکیه، در حالی شهروندان ترکیه ای به طور میانگین 225 هزار لیر در این خصوص هزینه پرداخت می کنند که این رقم برای سرمایه گذاران خارجی، 875 هزار لیر اعلام گردیده است.

در سال 2018 و به دنبال وضع مقررات جدید در فروش مسکن به اتباع خارجی، شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه بوده ایم که اخذ تابعیت ترکیه بواسطه خرید مسکن توسط اتباع خارجی، نقش مهمی داشته است. از این رو، با آخرین تغییراتی که دولت ترکیه در قانون اساسی خود ایجاد کرده، به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد تا بدون نیاز به داشتن حداقل شرطِ اقامت در ترکیه و فقط با سرمایه گذاری در این کشور، تابعیت آن را دریافت نمایند.

تعداد مسکن های فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی

به لطف اقدامات انجام شده در فروش مسکن به اتباع خارجی که گام های اولیه آن در سال 2016 برداشته شد، علاقه و توجه اتباع خارجی به خرید مسکن در ترکیه، بیشتر گردید. در همین راستا، تمایل زیاد سرمایه گذاران خارجی به شهروندی ترکیه نیز برای اولین بار در سال 2018 و در نتیجه آیین نامه هایی که این امر را برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل می کردند، رخ داد. طی 4 سال گذشته و از سال 2016 به بعد نیز بیش از 9011 سرمایه گذار توانستند با خرید مسکن در ترکیه، حق شهروندی این کشور را بدست آورند (هرساله درآمد حاصل از فروش مسکن در حال افزایش می باشد). این وضعیت، خود گواه بر موفقیت آمیز بودن اقدامات دولت برای ورود ارز به کشور بر اساس تمهیدات اتخاذ شده در رابطه اتباع خارجی و از سال 2016 به بعد می باشد.

نتیجه چنین اقداماتی، رشد %14.7 فروش مسکن به اتباع خارجی در سال 2019 در مقایسه با مدت مشابه طی سال گذشته بود (تعداد مسکن فروخته شده به اتباع خارجی در ماه مه 2020 نیز برابر با 860 می باشد). در ادامه سال جاری و با محدودیت های پیش آمده به دلیل ویروس کرونا، میزان فروش کاهش یافته و فروش مسکن به اتباع خارجی نسبت به ماه مشابه در سال قبل، %78.1 کاهش و به 860 عدد رسیده است. هرچند این موضوع با شروع روند عادی سازی، موجب تحرک در بازار فروش مسکن به اتباع خارجی شده و انتظار می رود این ارقام طی ماه های آینده و نسبت به سال های گذشته، مجددا افزایش داشته باشد.

فروش ملک به سرمایه گذاران خارجی

از جولای سال 2016، اتباع خارجی با خرید 9011 مسکن به ارزش 3 میلیارد و 261 میلیون دلار، توانسته اند حق شهروندی ترکیه را کسب نمایند. هنگام بررسی داده های مربوط به میانگین قیمت خرید مسکن توسط شهروندان ترکیه و سرمایه گذاران خارجی، به نظر می رسد سرمایه گذاران داخلی به طور میانگین برای خرید مسکن مبلغ 220 هزار لیر را پرداخت می کنند. همچنین، مشخص شده اتباع خارجی با خرید مسکن هایی که دارای ارزش بالاتری در شهر بزرگ هستند، سعی در انجام سرمایه گذاری ههای سودآورتر کرده و به طور میانگین، برای هر مسکن مبلغ 875 هزار لیر را پرداخت نمایند.

نحوه کسب شهروندی ترکیه با خرید مسکن

درصورت بجا آوردن شرایط تعیین شده در قوانین مربوط به این حوزه، اتباع خارجی می توانند از طریق سرمایه گذاری در مسکن، تابعیت ترکیه را بدست آورند. بر همین اساس و با تغییرات اعمال شده در سال 2018، آن دسته از اتباع خارجی که ارزش ملک خریداری شده آن ها بر اساس نظر کارشناس برابر با 250 هزار دلار بوده و  بنا به تعهد داده شده در دفترخانه و طی سه سال از تاریخ خرید ملکی، آن را نفروخته و همچنان در مالکیت خود داشته باشند، می تواندد شهروندی ترکیه را بدست آورند.

دیدگاه بگذارید