مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های کارآفرینانی ترکیه

در دنیای امروز و اکوسیستمِ کارآفرینی، بواسطه گسترش مرزهای نوآوری، شاهد تعریف جدیدی از تجارت جهانی و زیرساخت های اقتصادی هستیم که بواسطه آن تغییرات بنیادینی در اقتصاد جهانی بوجود آمده است. در همین راستا، با معرفی روش های جدید در حوزه های: اجتماعی، فرهنگی و اداری، فرصت ها و ابتکارات جدید نیز افزایش یافته است.

 در سال های اخیر روحیه کارآفرینی به تدریج گسترش یافته و منجر به ظهور بسیاری از سرمایه گذاری های جدید در ترکیه شده است. کشورهایی که توسعه دهنده فرهنگ کارآفرینی می باشند، ضمن این که پیشگام چنین حرکت هایی در جهت بخش های دانش بنیان  در جهان هستند، از سوی دیگر شیوه زندگی و شغل مردم را تغییر داده و منجر به افزایش درآمد با ارزش افزوده و فرصت های شغلی بیشتر شده اند. این تغییر رویکرد که تا حد زیادی توسط فعالیت های کارآفرینی در بخش تکنولوژی و در پارک ها یا شهرک های فناوری صورت گرفته، با حمایت و مشارکت نمایندگان دولتی و بخش خصوصی، در حال توسعه می باشد. علاوه بر این، ایجاد محیط هایی که به اجتماع دانشگاه و صنعت کمک می کند و نیز اهمیت به فعالیت های تحقیق و توسعه، راه را برای کارآفرینی های جدید هموارتر می کند.

سرمایه گذاری در آنتالیا

اکوسیستم کارآفرینی در ترکیه

کشورهایی مانند ترکیه که اقتصادشان مبتنی بر بخش های تولیدی و خدماتی می باشد، به دنبال راه هایی برای کسب سهم بیشتر از رشد اقتصادی در حوزه دیجیتال پیرامون اکوسیستم کارآفرینی هستند؛ آنها در راستای این هدف، نه تنها قصد دارند تخصیص منابع بیشتری را به ساختارهای اقتصادی خود و نیز توسعه اکوسیستم های رقابتیِ کارآفرینی اختصاص دهند، بلکه از مشوق هایی را برای شرکت های کارآفرینی و افراد جدید نیز اختصاص داده اند. توانایی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی که فرصتی را برای اشتغال پایدار ایجاد می کند، دارای اهمیت بالایی به ویژه برای کشوری مانند ترکیه است که دارای جمعیت جوان بالا و نیازمند منابع جدید برای اشتغال می باشند، است. از این رو، در ترکیه به منظور جلب توجه سرمایه گذاران خارجی به شرکت های استارت آپ در اکوسیستم کارآفرینی، علاوه بر درک ضرورت ایجاد زیرساخت های پایدار، نیاز به ایجاد مسیرهای کارآمد برای کارآفرینان و سرمایه گذاری های خارجی، احساس و بوجود آمده است.

این قبیل شرکت های سرمایه گذار که متشکل از سرمایه گذاران مهم خارجی در سطح جهان می باشند، برای پیگیری کارآفرینان فعال در سایر کشورهای جهان، اقدام به شرکت در نمایشگاه ها و برنامه های مختلف می کنند تا بدین طریق کارآفرینان فرصت ارائه ایده و محصولات خود را پیدا کنند. در همین راستا، برای آنکه تلاش های کارآفرینان با موفقیت همراه شود، لازم است در زمان مناسب، به شکل و مبلغی متناسب با نیازها و اهداف آنها، به امکانات و منابع مالی مورد نیازشان دسترسی داشته باشند. لذا، برای جلب توجه سرمایه داران بخش های خصوص و جذب سرمایه های لازم این بخش، علاوه بر سرمایه گذاری ها و حمایت های دولتی، نیاز به ایجاد شرایط مناسب و هم خطرتر برای سرمایه گذاران خارجی در بخش کارآفرینی ترکیه می باشد.

کارآفرینی در ترکیه

سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در ترکیه

طی سال های اخیر، بهبود شاخص های اقتصادی ترکیه موجب شده تا توجه سرمایه گذاران خارجی مجددا به این کشور جلب و شرکت های بین المللی از نزدیک فرصت های سرمایه گذاری در بخش کارآفرینی ترکیه را پیگیری کنند. براساس اطلاعات موجود که از مجموع داده های اکوسیستم سرمایه گذاری بدست آمده، بالغ بر 93 میلیون دلار سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری ترکیه انجام شده است که عبارتند از:

  • AddVenture (Aimit BV)
  • Hummingbird Ventures
  • Balderton Capital، Makers Fund
  • Revo Capital
  • Pytch Ventures
  • Telegraph Hill Capital
  • Wanda Capital
  • TT Ventures
  • Dubai Angel Investors
  • Middle East Venture Capitals

بر این اساس، این شرکت ها در سال های اخیر موفق به جذب سرمایه گذاری های خارجی از بسیاری صندوق های بین المللی شدند؛ هرچند، نباید از موقعیت استراتژیک ترکیه، مزایای اجتماعی-فرهنگی و نگرش به روز دولت این کشور بهامر کارآفرینی، غافل شد که توانست توجه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب نماید. در همین راستا، دولت ترکیه به منظور افزایش سطح کارآفرینی و سرمایه گذاری های خارجی به شرکت های ترکیه ای، ضرورت انجام اقدامات مبتکرانه و پایدار را برای جذب سهم بیشتر از صندوق بین المللی پول احساس و تاثیرات آن را می تواند در تولد بنگاه های بوجود آمده در این حوزه که به «یونیکورن» مشهور می باشند،  مشاهده نمود.

منبع: atakurumsal.com

دیدگاه بگذارید