وضعیت سربازی اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را دریافت کرده اند

۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳

همانند هر شهروند ترکیه که ملزم به رفتن به خدمت سربازی در ترکیه می باشد، برای اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را بدست آورده اند، ملزم به سپری کردن دوره سربازی می باشند.

وضعیت سربازی و محدودیت سنی برای اتباع خارجی با تابعیت ترکیه

ماده 2 قانون شماره 1111 خدمت سربازی ترکیه بدین شرح می باشد: «اتباع خارجی و پناهندگانی که تابعیت ترکیه را کسب کرده اند و همچنین افرادی که قانونا آواره محسوب نمی شوند، بر حسب سنی که در ترکیه به شهروندی پذیرفته شده اند، طبقه بندی می گردند. از این رو، آنها نیز می بایست خدمت سربازی خود را همانند سربازان و افسران ترکیه ای هم سن خود، بگذرانند»

با این حال، افرادی که شهروتد کشور دیگری بوده و پس از 22 سالگی تابعیت ترکیه بدست آورده اند، معاف از خدمت سربازی خواهند بود. طبق قانون منتشر شده در روزنامه رسمی 22 فوریه 2014، محدودیت سنی برای خدمت سربازی در ترکیه، 21 سال می باشد. ازاین رو افرادی که 21 ساله هستند، همان سال به خدمت سربازی فراخوانده می شوند؛ لذا هر سال در ابتدای ماه فوریه، گروه اول فراخوانده می شوند و تمام افرادی که وارد 21 سال خواهند شد، ملزم به انجام خدمت سربازی می گردند. برای مثال، اگر یک پناهنده در سن 21 سالگی وارد خاک ترکیه شده و در 30 سالگی تابعیت ترکیه دریافت کند، به دلیل این که قبلِ 22 سالگی وارد ترکیه شده، باید به خدمت سربازی برود.

آیا اتباع خارجی که در کشور خود به خدمت سربازی رفته اند، درترکیه از سربازی معاف خواهند بود؟

اتباع خارجی که دارای تابعیت کشورهای ذکر شده در زیر هستند، در صورت ارائه برگه تایید گذراندن دوره خدمت سربازی، می توانند معاف شوند. این کشورها عبارتند از: آذربایجان، قبرس جنوبی، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، جمهوری خودمختار قرقیزستان، تاتارستان، منطقه خودمختار تاتار، ترکستان شرقی-منطقه خودمختارسین کیانگ (اویغورها از اقوام ترک‌تبار ساکن ایالت خودگردان یا ترکستان شرقی هستند)، یا ترکیه های ساکن جمهوری باشقیرستان و بلغارستان، ترکیه غربی و ترکیه های آهیسکا.

آیا در ترکیه امکان به تعویق انداختن خدمت سربازی وجود دارد؟

در موارد زیر می توان خدمت سربازی را به تعویق انداخت:

  • در مورد افرادی که از بیماری مزمن رنج می برند (تا زمان بهبود بیماری)
  • زندانیان تا پایان مدت محکومیتشان
  • محققان یا ورزشکاران حرفه ای (تا 35 سالگی می توانند سربازی خود را تعلیق کنند)

هزینه معافیت یا خرید خدمت سربازی

معافیت یا امکان خرید خدمت سربازی در ترکیه، مشروط به رعایت برخی شروط در ازای پرداخت مبلغ تعیین شده امکان پذیر می باشد.

افراد واجد شرایط برا خرید خدمت سربازی

در موارد زیر می توان از معافیت سربازی بهره مند شد:

  • شهروندان مرد ترکیه بالای 18 سال و ساکن در این کشور، مطابق قوانین و مقررات دوره ای صادر شده در زمان های معین
  • شهروندان مرد ترکیه بالای 18 سال که حداقل 3 سال در خارج از ترکیه زندگی کرده اند
  • برای شهروندان ترکیه بالای 18 سال ساکن ترکیه در دوره های معین، قوانینی صادر می شود که آنها را ملزم به انجام خدمت سربازی تحت شرایط خاص (یعنی پرداخت هزینه خرید خدمت)، می کند. این تصمیمات موقت بوده و مرتبط با قوانینی هستند که آنها تنظیم می کنند

هزینه معافیت از خدمت سربازی (خرید خدمت)، در ترکیه و امکان پرداخت اقساطی آن

اخیرا مبلغ معافیت از خدمت 31,000 لیر تعیین شده که 15,000 لیر از این مقدار به صورت پیش پرداخت می باشد. مابقی مبلغ نیز پس از تاریخ اولین پرداخت، طی 6 ماه در ا قساط برابر قابل پرداخت می باشد. مبلغ خرید خدمت می تواند هر سال تغییر کرده و تغییرات مربوطه مطابق تصمیم وزارت دفاع، در روزنامه رسمی منتشر می شود و بین کلیه واحدها توزیع می گردد.

نحوه ارائه درخواست برای خرید خدمت سربازی و پرداخت هزینه به واحد مربوطه

نظیر سایر شهروندان ترکیه، اتباع خارجی ساکن در خاک این کشور که دارای تابعیت ترکیه هستند، برای پرداخت هزینه معافیت می بایست به مراکز اعزام به خدمت درخواست دهند. برای شهروندان مقیم در خارج ترکیه نیز درخواست باید از طریق کنسولگری ترکیه واقع در کشور مربوطه صورت گیرد. پس از ارائه درخواست در مرکز اعزام به خدمت سربازی، برگه ای مبنی بر مبلغ قابل پرداخت (31,000 لیر)، به همراه نام بانک مربوطه داده می شود که متقاضی با در دست داشتن این برگه، می تواند هزینه لازم را به بانک تعیین شده، پرداخت نماید. سپس باید سه نسخه کپی از رسید اصلی دریافت شده از بانک (رسید قسط اول)، را تهیه و آنها را به مرکز اعزام تحویل دهند. بدین ترتیب درخواست معافیت از خدمت تکمیل می شود.

دیدگاه بگذارید