نحوه انجام رایگان تست PCR در ترکیه برای اتباع خارجی

ترکیه نیز همانند سایر کشورها که بخش های مختلف صنایع آن تحت تاثیر پروتکل های بهداشتی، روند واکسیناسیون و اقدامات پیشگیرانه در دوره شیوع وی...