تحصیل در مقطع دکترا برای اتباع خارجی در ترکیه

ترکیه از جمله کشورهایی است که فرصت های بی نظیری را برای دانشجویان مقطع دکترا ارائه می کند. دانشگاه های ترکیه، که دارای برنامه های جابجایی دانشجو و نیز هزینه های نسبتا پایین آموزشی هستند، آموزش این مقط...