نحوه دریافت گواهی محل اقامت توسط اتباع خارجی در ترکیه

همانگونه که می دانید، آن دسته از اتباع خارجی که به طور قانونی در ترکیه اقامت دارند، ملزم به ثبت و اعلام رسمی محل اقامت خود هستند. از این رو، اتباع خارجی پس از دریافت مجوز اقامت خود، موظفند ظرف 20 روز ...