ازمیر شهر پیشگام در پروژه »بیا ترکیه، پیش به سوی دوچرخه سواری!«

۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳

شهر ازمیر که در پروژه شهرهای پایدار WRI ترکیه با حمایت اتحادیه اروپا، به عنوان شهر پیشگام برگزیده شده بود، میزبان اولین آموزش ارتباط استراتژی در تاریخ 18-19 سپتامبر شد.

شهر ازمیر که در پروژه شهرهای پایدار WRI ترکیه با حمایت اتحادیه اروپا، به عنوان شهر پیشگام برگزیده شده بود، میزبان اولین آموزش ارتباط استراتژی در تاریخ 18-19 سپتامبر شد. در این آموزش که با هدف توسعه کمپین ارتباطی و جهت گسترش حمل و نقل با دوچرخه انجام گرفت، مسئولان شهرداری کلانشهر ازمیر و نمایندگان سازمان های غیردولتی که در این زمینه کار می کنند شرکت کردند.

به دنبال آموزش های راهبردی ارتباطی که پس از ازمیر در شهرهای «اسکی شهر» و «لوله بورگاز» برگزار می شود، روند مشاوره 2 ماهه آغاز و فعالیت های ارتباطی ویژه ای برای هر شهر مرتبط با حمل و نقل دوچرخه برگزار می شود. شهرداری هایی که قصد تبدیل دوچرخه به یک وسیله حمل و نقلی دارند، در همکاری با سازمان های غیردولتی تحت پروژه «بیا ترکیه، پیش به سوی دوچرخه سواری!» که از سوی جامعه مدنی اتحادیه اروپا بودجه مالی دریافت کرده، می باشند و اکنون نوبت به فعالیت های توسعه این کمپین رسیده است. شهرداری ازمیر که کارهای مهمی را درخصوص الگوهای حمل و نقل محیطی انجام می دهد، در زمینه دسترسی با دوچرخه در داخل شهر  نیز تحت پروژه مذکور، میزبان نخستین جلسه آموزش ارتباطی بوده است.

کمپین ها در سال 2020 آغاز خواهد شد (شروع کمپین ها در 2020)

در این دوره آموزشی که در «کارخانه تاریخی گاز» ازمیر برگزار شد، موضوعاتی از قبیل: مبانی ارتباطات جامعه مدنی، شناسایی مخاطبان هدف، تعریف گفتمان، برنامه ریزی انتخاباتی، مبانی استراتژی ارتباطات، روابط رسانه ای با پیام، تهیه خلاصه تبلیغات و مدیریت آژانس، برجسته تر بودند.

در مارس و آوریل 2020 نیز شهرداری ها کمپین های توسعه یافته ارتباطی خود را عملی خواهند کرد. علاوه بر این: تجارب شهرداری های شرکت کننده، کمپین های ارتباطی توسعه یافته و نیز نتایج حاصله، بصورت یک گزارش راهنما تهیه خواهد شد. این گزارش، برای سایر شهرداری هایی که تمایل به حمل و نقل با دوچرخه دارند، یک نقشه راه تشکیل خواهد داد.

دیدگاه بگذارید