آزمون تومر (TÖMER Test)

۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳

آزمون تومر (TÖMER)، چیست؟

تومر (TÖMER)، یک آزمون تعیین سطح و صدور گواهینامه برای ارزیابی میزان آشنایی فرد با زبان ترکیه ای به عنوان یک مهارت در زبان خارجی، می باشد. هدف تومر (Türkçe Öğretim Merkezi – مرکز تحقیق و کاربرد زبان های خارجی و ترکیه ای)، آموزش زبان ترکیه ای به اتباع خارجی است.

آزمون زبان ترکیه ای از طریق کامپیوتر و از 5 بخش اصلی تشکیل شده است که جهت ارزیابی مهارت های: روخوانی، شنیداری، گفتاری، نوشتاری و دستور زبانِ، زبان آموزان ترکی می باشد. باتوجه به سطح این آزمون آنها که در اکثر دانشگاه ها و کالج های ترکیه نیز دارای اعتبار است، درصورت پشت سرگذاشتن آن با موفقیت، به متقاضیان گواهینامه ایمبنی بر این امر ارائه و می توانند مستقیما سال تحصیلی را شروع کند. هدف تومر آموزش زبان ترکیه ای به اتباع خارجی است که قصد: ادامه تحصیل، تحقیق، پژوهش و فعالیت های کاربردی و انتشاراتی، داشته و در راستای این هدف و پشتیبانی از فعالیت های انجام شده در زمینه های مرتبط با آن، اقدام می کنند. تومر تحت عنوان «مرکز تحقیقات آموزش کاربردی زبان های خارجی و ترکیه ای»، متعلق به «دانشگاه آنکارا» جهت آموزش زبان ترکی به شهروندان غیر ترک در خود ترکیه و مراکزی زبان آموزی درهمین خصوص، می باشد.

سطح آزمون های تومر (TÖMER):

A1: در این سطح از آزمون، فرد می تواند با استفاده از موضوعات بسیار ساده ای که در زندگی روزمره برای همه شناخته شده است، نیازهای اساسی خود را برطرف سازد. او می تواند خودش یا شخص دیگری را معرفی کند. در این سطح زبانی، اگر شخصی که با او صحبت می کنید بتواند صریح و آرام صحبت کند، می تواند ارتباط برقرار کند.

A2: در این سطح از آزمون، فرد قادر به برقراری ارتباط با استفاده از عبارات ساده و مرتبط با محیط و موضوعات پیرامون خود می باشد. این شخص به شکلی ساده قادر به تبادل اطلاعات درخصوص موضوعاتی است که اغلب با آنها روبرو می شود.

B1: در این سطح از آزمون، فرد آشنا به زبان به راحتی می تواند ایده اصلی کلمات استفاده شده را به وضوح متوجه شود؛ همچنین، وی قادر است متن های مشکل را که ئر رابطه با موضوعات مورد علاقه اش می باشد، بفهمد و می تواند جملات ساده و مرتبط به هم بسازد. این شخص می تواند از پس مشکلاتی که ممکن است در طول سفرش پیش بیاید نیز، برآید و درخصوص حوادثی که در زندگی برایش رخداده، صحبت کند.

B2: در این سطح از آزمون، فرد قادر به درک ایده اصلی جملات پیچیده بوده و با عبارات مرتبط به حوزه اش، آشنایی دارد و می تواند در مصاحبه از آنها استفاده کند. وی می تواند منظور و جملات خود را به شکلی روان و سریع بیان کرده و اطلاعات کامل و واضحی در مورد یک موضوع ارائه دهد. شما قادر به پاسخ به سوال حاضر بوده و می توانید اطلاعاتی را از جنبه های مثبت و منفی، ارائه دهید.

C1: در این سطح از آزمون، شخص قادر به درک جملات طولانی و پیچیده و ارائه چکیده مفصلی از آن است. همچنین، وی توانایی بیان منظور خود به شکلی راحت و سرعت داشته و لزومی به جستجوی یافتن کلمات متعدد ندارد. در این سطح، فرد می تواند از توانایی زبانی خود به شکل موثری در جامعه، حرفه و تحصیل استفاده و منظورش را در رابطه با موضوعات پیچیده شکافته و به شکلی مفصل، منسجم و قابل فهم بیان کند.

C2: در این سطح از آزمون، تقریبا فرد بدون هیچ مشکلی قادر به درک هر چیزی است که می خواند و می تواند اطلاعات مکتوب یا کلامی به دست آمده از منابع مختلف را خلاصه و به شکل واضح اظهاراتی را در موردش بیان کند. می قادر است عقایدش را خیلی سریع، روان و واضح بیان کند و در تعامل با دیگران نیز می تواند جزئیات را در موضوعات پیچیده، تشخیص و به هم مرتبط سازد.

آزمون ها

در زیر، آزمون های گرفته شده در تومر، انواع آن و مدارک ارائه شده به دانش آموزان، همه در زیر بیان شده است:

مدرک توضیح نوع آزمون
گزارش تعیین سطح این آزمون شامل 100-120 سوال و به منظور تعیین میزان آشنایی دانش آموز با زبان ترکی دارد. آزمون تعیین سطح:
گزارش حضور در کلاس این آزمون جهت ارزیابی 4 مهارت دانش آموز برای رفتن به سطح بالاتر می باشد. آزمون تکمیل دوره:
گواهی این آزمون در پایانِ دوره های پایه و متوسط برای ارزیابی 4 مهارت اصلی برگزار می شود. آزمون دریافت گواهی:
دیپلم این آزمون در پایانِ دوره های متوسطه/پیشرفته برای ارزیابی 4 مهارت اصلی گرفته می شود. آزمون دیپلم:
گواهی و دیپلم این آزمون برای آن دسته از افرادی برگزار می شود که دانش آموز نبوده و در کلاس های دوره تومر نیز شرکت نکرده اند؛ اما متقاضی دریافت گواهی برای سطح مهارت های زبانی خود می باشند. آزمون غیرحضوری برای دریافت گواهی و دیپلم:
دیپلم UTS این آزمون بصورت آنلاین و جهت ارزیابی مهارت های زبان ترکیه ای می باشد. آزمون از راه دور زبان ترکی:

تعیین سطح برحسب امتیاز:

امتیاز سطح
20 – 49 A1
50 – 59 A2
60 – 69 B1
70 – 79 B2
80 – 89 C1
90 – 100 C2

آزمون تعیین سطح زبان ترکیه ای

آزمون تعیین سطح با هدف اندازه گیری چهار توانایی اصلی زبان و با توجه به امتیاز کسب شده در آزمون بوده و متناسب با آن گواهی دوره مربوطه در تومر (TÖMER)، نیز ارائه می گردد.

  • آزمون تعیین سطح هر شنبه ساعت 13:00 برگزار می شود.
  • الزامی است شرکت کنندگان گذرنامه های خود را نیز همراه داشته باشند.
  • شرکت کنندگانی قصد شرکت در آزمون را دارند، می بایست حداکثر تا یک ساعت قبل از برگزاری آزمون، به دفتر تومر تقاضا بدهند.
  • می بایست برای آزمون تعیین سطح هزینه ای پرداخت شود.
  • به شرکت کنندگان در پایان آزمون تعیین سطح، گواهی ارائه می شود.

آزمون تکمیل دوره

این آزمون در پایان هر دوره برگزار و شرکت کنندگان براساس مهارت های مشخص شده در زیر، می بایست از توانایی های لازم برخوردار باشند. شرکت کننده ای که این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد، موفق به ارتقاء سطح آموزشی خود می شود؛ از این رو، شرکت کننده ای در آزمون ناموفق بوده، ملزم به پرداخت 150 دلار و گذراندن دوباره همان دوره می باشد.

کمترین امتیاز بالاترین امتیاز مهارت/توانایی
15 25 شنیداری
15 25 خواندن
15 25 گفتاری
15 25 نوشتاری
60 100 مجموع

ثبت نام و پرداخت

ممکن است شرایط ثبت نام، میزان هزینه و نحوه پرداخت، بسته به: محل زندگی متقاضیان، محل برگزاری آزمون و نحوه پرداخت (بسته به ارز مورد استفاده)، متفاوت باشد. از این رو، جهت اطلاع دقیق از: شرایط، مدارک و هزینه های لازم، می توانید به موسسات برگزار کننده این ازمون و وب سایت هایشان مراجعه نمایید.

دیدگاه بگذارید