کیفیت زندگی برای اتباع خارجی در ترکیه

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

ترکیه در کنار ویژگی هایی چون غنای فرهنگی و تاریخی، امکانات فراوان و باکیفیتی را نیز به شهروندان خود و اتباع خارجیِ ساکن در این کشور، ارائه می دهد. از جمله این امکانات می توان به سطح و کیفیت: آموزشی، سلامتی، محل اقامت، تغذیه و کارف اشاره کرد که همگی جزو نیازهای اساسی می باشند.

منظور از کیفیت زندگی

پیش از صحبت درخصوص کیفیت زندگی در ترکیه، نخست می بایست به توضیح مفاهیم «کیفیت» و «کیفیت زندگی» بپردازیم. از این رو، به بیان ساده «کیفیت» را می توان چنین بیان کرد: دستیابی به سطح بالایی از کمال که به سادگی امکان پذیر می باشد؛ درنتیجه، می توان کیفیت را بر اساس یک سری معیارهای مشخص (اندازه گیری، تعداد، روند، مدت زمان، تست)، و مستقل از احساسات و عواطف شخصی، سنجید؛ همچنین، باید درنظر داشت کیفیت، مفهومی ذهنی است که تحت تاثیر معیارهای: بصری، شخصی، سلیقه ای و روانشناسی (احساسات، هیجان، رضایت، ترجیح، قضاوت ارزشی، نگرش)،  قرار گرفته و نسبی می باشند.

«کیفیت زندگی» نیز مفهومی کاملا گسترده است که از زمان های دور، تعاریف متفاوتی توسط اندیشمندان در این باره ارائه شده است. بر این اساس، عموما بیشتر تحقیقات، «کیفیت زندگی» را در داشتن احساس: شادی، رضایتمندی و هماهنگی، تعریف کرده اند؛ درنتیجه، مفهوم کیفیت زندگی در بسیاری از مطالعات، به موازات رضایت از زندگی و خوشبختی بکار برده می شود. با این حال، رضایت از زندگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی، بیشتر متاثر از معیارهای شخصی است. برای مثال: استانبول که به لحاظ کیفیت زندگی دارای بالاترین سطح در ترکیه می باشد، طبق داده های 2019 در رابطه با شاخص کیفیت زندگی بین المللی سراسر جهان، در جایگاه 130 قرار گرفت. در همین راستا و مطابق نظر سنجی انجام شده از اتباع خارجیِ ساکن ترکیه، این کشور توانست از حیث رضایت زندگی، جزو 10 کشور نخست جهان قرار بگیرد. این امر به وضوح نشان می دهد اتباع خارجی شاغل در ترکیه، از زندگی در این کشور بسیار خوشنود می باشند.

کیفیت زندگی در ترکیه

در سال 2019 بر اساس مطالعات انجام شده از سوی یک شرکت مستقلِ تحقیقاتی درخصوص کشورهایی که بالاترین میزان کیفیت زندگی را برای اتباع خارجی ارائه می دهند، ترکیه هفتمین کشور در سطح جهان برای «کار و زندگی» انتخاب شده است. از این رو، و در راستای افزایش روز افزون فرصت های ارائه شده برای اتباع خارجی و نیز افزایش سطح رضایتمندی آنها که اجتناب ناپذیر می باشد، کیفیت زندگی در ترکیه رشد فراوانی کرده است. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق، ترکیه در بین 10 کشور برتری قرار گرفته که تجربه های خوبی در حوزه کار و زندگیِ اتباع خارجی، به همراه داشته؛ این کشور با پشت سر گذاشتن آلمان و امارات متحده عربی، توانسته در رتبه هفتم جای بگیرد و قصد دارد طی سال های آتی، جایگاه خود را در همین رابطه به رتبه پنجم در سطح جهان ارتقا دهد. بر این اساس و بنا بر سیاست های اتخاذ شده طی سال های گذشته برای اتباع خارجی، دولت ترکیه توانسته جدی بودن خود در این تصمیم را به اثبات برساند؛ به ویژه با امکان کسب شهروندی از طریق سرمایه گذاری درحوزه ملک برای اتباع خارجی.

از سوی دیگر و طبق یک بررسی انجام شده در 163 کشور از جمله ترکیه، نظر تقریبا 20 هزار تبعه خارجی شاغل گردآوری و فرصت های ارائه شده توسط کشورهای مقیم را از نظر: کیفیت زندگی، تعادل بین کار و زندگی، بازده مالی و زندگی خانوادگی، مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق که دارای جامع ترین و دقیق ترین نتایج در حوزه کیفیت زندگیِ کارمندان خارجی در سطح جهان می باشد، حاکی از آن است که 62% اتباع خارجیِ شاغل در ترکیه اذعان داشته اند سطح کیفیت و رضایت زندگی آنها در مقایسه با کشور خودشان بالاتر می باشد. به گفته 52% اتباع خارجی شاغل در ترکیه، این افراد زمان بیشتری برای تمرکز بر: زندگی حرفه ای، علاقه مندی ها و خانواده خود دارند. بر این اساس: 55% توانسته اند توانایی خرید نیازهای چون خانه و ماشین بدست آورده اند، 69% از حس امنیت بیشتر در ترکیه و مهمان نوازی آنها سخن گفته اند، 60% از اتباع خارجی شاغل نیز توانسته اند به تعادل مناسبی بین زندگی کاری-شخصی خود دست پیدا کنند،59% معتقدند در ترکیه امکان بیشتری برای مسافرت برایشان فراهم شده و 57% دیگر نیز اذعان داشته اند در زمینه های اجتماعی و فرهنگی، مهارت های جدیدی بدست آورده اند.

از سویی دیگر، به گفته 72% از اتباع خارجی شاغل-ساکن ترکیه (به ویژه در استانبول)، شهرهای این کشور به لحاظ: سازه های معماری، پارک ها و یادبود ها، دارای بافت تاریخی و فرهنگی بسیار غنی است. بنا به اظهارات 63% دیگر نیز، شهرهایی که این افراد در آنجا زندگی می کنند به لحاظ ارتباطی دارای موقعیت مرکزی می باشد و 59% دیگر بیان داشته اند زندگی فرهنگی، بسیار پویا و پر جنب و جوش است. در همین راستا، 58% این افراد از دسترسی ساده به غذاهای با کیفیت و رستوارن های خوب سخن گفته که از مجموع این آمار می توان نتیجه گرفت، ترکیه دارای ظرفیت زیادی در ارائه کیفیت باای زندگی برای آن دسته از اتباع خارجی است که به دنبال رشد در زندگی حرفه ای و شخصی خود می باشند.

دیدگاه بگذارید