سرمایه گذاری در حوزه آموزشی در ترکیه

ترکیه کشوری است که بدلیل داشتن جمعیت بالای جوان و همچنین در راستای توسعه بیشتر سطح آموزشی، نیازمند به سرمایه گذاری های فراوانی در این امر می باشد. اگرچه بیشتر سرمایه گذاری های لازم در حوزه آموزشی توسط دولت انجام می شود، اما در دنیای مدرن امروزی، سهم مدارس خصوصی با ارائه فرصت های ویژه برای دانش آموزان، غیرقابل انکاراست.

با رشد روزافزون جمعیت ترکیه، نیاز به مدارس جدید به سرعت افزایش یافته که در این مرحله، سرمایه گذاری در احداث مدارس خصوصی موجب پشتیبانی از سیستم آموزشی این کشور می شود. لذا، سهم سرمایه گذاری های آموزشی و مدارس خصوصی در سیستم آموزشی ترکیه و حمایت های دولتی صورت گرفته، فرصت های خوبی را در پیشروی سرمایه گذاران قرار داده است.

ظرفیت های ترکیه در حوزه آموزش

کشور ترکیه به لطف جمعیت جوان خود و سرمایه گذارهای انجام شده در حوزه آموزش، دارای یکی از نوید بخش ترین فرصت های سرمایه گذاری می باشد. این کشور که با جمعیت 83 میلیون نفری (در سال 2020)، و رشد سالانه 13.9% جمعیت، یکی از کشورهای پرجمعیت اروپا است، حدود 60% جمعیت آن کمتر از 35 سال هستند که درصد زیادی از آنها یا مشغول تحصیل یا در شرف آن می باشند. از سویی دیگر، بر اساس آامار و اطلاعات منتشر شده از موفقیت اقتصادی ترکیه و همچنین آینده رو به رشد آن، این امر تاثیر زیادی بر سرمایه گذاران، کارشناسان و نهادهای بین المللی گذاشته است؛ به عنوان مثال، با توجه به برآورد OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، ترکیه با نرخ تقریبی رشد سالانه 43% بین کشورهای عضو OECD، یکی از سریع ترین اقتصادهای رو به رشد طی سال های 2015-2025 می باشد.

ساختار نظام آموزش و پرورش ترکیه

بنا بر قوانین سیستم آموزش و پرورش ترکیه که افزایش آموزش اجباری به 12 سال را پیش بینی می کند، به دلیل بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی و افزایش تدریجی سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور، بخش آموزش در ترکیه دارای پتانسیل رشد بیشتری می باشد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه حوزه آموزش در ترکیه عمدتا به صورت محلی تقسیم بندی و بیشتر مبتنی بر سرمایه گذاران داخلی است، بنابر این برنامه ریزی یک سرمایه گذاری آموزشی حساب شده و فراگیر، در مدت زمان کوتاهی منجرب به موفقیت در سراسر کشور خواهد شد.

ظهور مدارس خصوصی

با اتخاذ برخی ساسیت ها جدید در سیستم آموزشی ترکیه، سهم مدارس خصوصی توانست در سال 2016 از 4.5%، به 25% تا پایان سال 2019 برسد. این بخش که روز به روز در حال پیشرفت و تعداد سرمایه گذاری ها در مدارس خصوصی رو به افزایش می باشد، مهمترین عامل در میزان رشد سطح آموزشی و افزایش حاشیه سود سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی طی 3 سال اخیر به میزان حداقل %20-25 شده است. لذا سرمایه گذاری در حوزه آموزش ترکیه، بسیار سودآور و آینده دارد می باشد. بر همین اساس و بنا بر پیشگامی شهرهای: استانبول، آنکارار و ازمیر در این حوزه، کلیه داده ها حاکی از تقاضای بالای برای سرمایه گذاری در حوزه آموزشی در ترکیه بوده و گواه دیگر این مطلب، فعالیت مدارس بین المللی، تحت نظارت مراکز آموزشی معتبر اروپا و امریکا و مراکزی آموزشی است که چندین مقطع تحصیلی را پوشش قرار می دهند.

علاوه بر تمام آنچه گفته شد و تقاضای بالا در حوزه آموزش، دولت ترکیه با ارائه مشوق هایی مالیاتی و غیره، از بخش آموزشی پشتیبانی می کند. براساس داده های وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزان مدارس خصوصی در سال تحصیلی 2019-2020 در مقایسه با سال قبل آن، با جهش بزرگی به رقم 1.5 میلیون نزدیک شده است.

حمایت های ارائه شده دولتی برای سرمایه گذاری های آموزشی

مطابق سیستم جدید حمایتی و در حال اجرای دولت ترکیه، بخش آموزش دارای اولویت در سرمایه گذاری های می باشد. در نتیجه، برای افزایش ظرفیت مدارس و به روز رسانی آنها یا ساخت مدارس جدید، در اولویت سرمایه گذاری بخش آموزشی است؛ در همین راستا، ایده تبدیل آموزشگاه ها به مدارس در حال بررسی می باشد. لذا، چنانچه صاحبان آموزشگاه ها بتوانن پیش از چنین تغییری از حمایت های دولتی بهره مند شوند، در این صورت هزینه های سرمایه گذاران کاهش خواهد یافت. سایر موسسات آموزشی به ویژه موسسات آموزش خصوصی نیز باید از سیستم تشویق سرمایه گذاری بهره مند شوند تا علاوه بر حمایت های جدید و تشویقی از سرمایه گذاران، به توسعه سیستم آموزشی کمک بیشتری گردد.

دیدگاه بگذارید