مدارک مورد نیاز برای تغییر آدرس اتباع خارجی

۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت بوده و در ترکیه ساکن هستند، اقدامات و اطلاع از مدارک لازم هنگام نقل مکان و تغییر آدرس می باشد. طبق قوانین ترکیه، نه تنها کلیه شهروندان ترکیه ای و خارجی ملزم به ثبت رسمی محل زندگی خود هستند، بلکه افرادی که می خواهند گواهی محل اقامت دریافت کنند، باید ظرف 20 روز و از طریق دولت الکترونیکی (e-Devlet)، یا اداره کل جمعیت، نسبت به اعلام تغییر آدرس خود، اقدام نمایند.

اهمیت اطلاع هرگونه تغییر آدرس

مطابق قانون فعلی اداره کل جمعیت ترکیه، کلیه شهروندان بومی و خارجی دارای مجوز اقامت موظفند آدرس محل سکونت خود را به طور دقیق و کتبی، گزارش نمایند که با مراجعه شخصی و از طریق پر کردن فرم بیان آدرس، به مدیریت جمعیت ترکیه صورت می گیرد. کلیه افرادی که مکلف به اعلام آدرس خود هستند، باید حداکثر ظرف بیست روز، تغییرات مربوط به محل اقامت را به ادارات جمعیت منطقه خود اطلاع دهند؛ از این رو، هیچگونه تفاوتی به لحاظ ضرورت و تعهد اطلاع رسانی آدرس، بین شهروندان ترکیه ای و خارجی (دارای مجوز اقامت)، وجود ندارد. مطابق قانون اداره کل جمعیت دولت ترکیه، در مورد اشخاصی که به هر دلیلی اقدام به اضهار اطلاعات نادرست درخصوص آدرس محل اقامت خود داشته باشند، مشمول حبس و جریمه های اداری خواهند شد.

نحوه تغییر آدرس را از طریق E-Devlet برای شهروندان ترکیه ای

تغییر آدرس محل اقامت می تواند از طریق دولت الکترونیکی با امضای تلفن همراه (این سرویس به کاربران اجازه می دهد به اثبات هویت در فضای مجازی از طریق تلفن همراه بپردازند)، یا امضای الکترونیکی، انجام شود؛  البته، باید توجه داشت که تغییر آدرس بدون داشتن امضای الکترونیکیِ ثبت شده در سیستم، امکان پذیر نیست. بر این اساس، اگر آدرسی که به آن نقل مکان صورت می گیرد، پیشتر در سیستم ثبت نشده باشد، امکان ایجاد آدرس وجود دارد؛ در غیر این صورت، یعنی اگر از قبل آدرس توسط فرد دیگری ثبت گردیده، امکان تغییر آدرس وجود ندارد. به همین دلیل، تغییر آدرس از طریق دولت الکترونیکی بدون امضای موبایل یا الکترونیکی امکان پذیر نبوده و برای این کار ابتدا باید به اداره ثبت احوال مراجعه و نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود؛ بنابراین، می توان از طریق دولت الکترونیکی گواهی اقامت دریافت کرد.

نحوه تغییر آدرس برای اتباع خارجی

اتباع خارجی که متقاضی اجازه اقامت بوده و مدارک محل اقامت را دریافت می کنند، باید هنگام تعیین وقت، آدرس و اطلاعات تماس خود را به پرونده تعیین وقت (راندِوو)، خود اضافه کنند. اگر اتباع خارجی بعد درخواست برای مجوز اقامت یا بعد دریافت کارت شناسایی جدید، اعلان تغییر آدرس کرده باشند، باید این مورد را به اداره مهاجرت شهر خود گزارش دهند. به همین ترتیب، اتباع خارجی که از کنسولگری ها اجازه اقامت یا کار می گیرند، باید از تاریخ ورود به کشور و اتباع خارجی که در ترکیه حضور داشته و مجوز کار یا اقامت دریافت می کنند، حداکثر ظرف بیست روز کاری از تاریخ دریافت این مجوزها، با مراجعه به اداره جمعیت در سیستم ثبت آدرس، ثبت نام نمایند.

از سوی دیگر، اتباع خارجی که آدرس محل اقامت خود را به غیر شهری که از آن مجوز اقامت دریافت کرده اند، تغییر بدهند، برای سکونت در شهر جدید با ارائه درخواست حداکثر ظرف 20 روز کاری، باید مجوز اقامت جدید دریافت کنند. در این فرآیند اگر نوع مجوز اقامت تغییر نکند، همزمان با صدور مجوز اقامت جدید، برای مدت زمانی که هزینه آن پرداخت شده، هزینه دیگری دریافت نمی شود.

اگر اتباع خارجی طی مدت ذکر شده فوق هیچگونه اطلاع رسانی انجام ندهند، در هنگام کنترل مدارکشان به دلیل عدم اطلاع رسانی ممکن است با لغو کارت شناسایی مواجه شوند. به همین دلیل، اتباع خارجی موظفند پس از تغییر آدرس، با همراه داشتن برخی از مدارک مانند قرارداد اجاره، به اداره مدیریت مهاجرت شهر محل زندگی خود مراجعه و اعلام تغییر آدرس بکنند. این فرآیند می تواند خیلی راحت و در مدت زمان کوتاهی انجام شود. نادیده گرفتن این اعلان برای اتباع می تواند مشکلات ناگوار زیادی را ایجاد کند. اگر اعلان تغییر آدرس توسط اتباع به موقع انجام نگیرد، ممکن است باعث لغو مجوز اقامت شود. لذا به این مورد باید توجه ویژه شده و تعدات باید به طور کامل به جا آورده شود.

مدارک مورد نیاز برای تغییر آدرس اتباع خارجی

اتباع خارجی که قصد تغییر آدرس دارند، باید هنگام مراجعه به دفاتر کل اداره جمعیت، مدارک زیر را همراه خود داشته باشند:

  • قرارداد اجاره
  • گواهی مجوز اقامت
  • پاسپورت

این افراد برای تغییر آدرس باید با قرارداد اجاره محل سکونت جدیدشان، شخصا به اداره جمعیت شهر محل استقرار مراجعه و نخست باید آدرس جدید خود را در سیستم ثبت کرده و گواهی آدرس محل سکونت دریافت کنند. نهایتا، گواهی آدرس محل سکونت یا گواهی محل اقامت اخذ شده از مدیریت اداره جمعیت، همراه با درخواست نامه ای به اداره مهاجرت شهر ارائه می گردد.

دیدگاه بگذارید