قانون «ورود مشروط» به ترکیه برای اتباع خارجی و نحوه اجرای آن

همان طور که می دانید، هر تبعه خارجی برای اقامت قانونی در ترکیه، ملزم به داشتن ویزای معتبر یا مجوز اقامت قانونی است. لذا، در صورت تخطی اتباع خارجی از این قانون، ممکن است با مجازات اخراج از کشور (دیپورت)، مواجه گردند. در چنین شرایطی، برخی از اتباع خارجی  اخراج شده می توانند تحت قانون ورود مشروط یا قانون V84” مجددا به ترکیه وارد شوند.

در حال کلی، تمامی اتباع خارجی که به صورت موقت در ترکیه ساکن هستند، باید پیش از انقضای مهلت ویزا یا مجوز اقامتشان، آن را تمدید کنند. اما، آن دسته از اتباع خارجی که به دلایل مختلف قانونی مرتکب تخلف شده و دستور به اخراج آنها از ترکیه صادر شده، می توانند به واسطه قانون “ورود مشروط”، برای 10 روز اجازه حضور در ترکیه را پیدا کنند.

آشنایی با قانون ورود مشروط

بر اساس قوانین دولت ترکیه و تا پیش از 9 ژوئن 2020، تمامی اتباع خارجی که قوانین مربوط به ویزا را نقض می کردند، تا 5 سال با ممنوعیت ورود به ترکیه مواجه می شدند؛ اما بنا بر قوانین جدید، افرادی که از سوی اداره کل مهاجرت مشمول قانون V84 می گردند، می توانند پیش از ورود به فرودگاه یا هر یک از دروازه های مرزی ترکیه و با استفاده از اپلیکیشن اقامت الکترونیکی، نسبت به دریافت مجوز 10 روزه “ورود مشرط” اقدام کرده تا مجددا و برای انجام اقدامات لازم جهت رفع موانع قانونی برای حضورشان در این کشور، وارد ترکیه شوند.

لازم به ذکر است، در صورتی که آن دسته از اتباع خارجی که مرتکب تخلفات مربوط به ویزا یا مجوز اقامت در ترکیه شده و اکنون داوطلبانه تحت قانون V84 ترکیه را ترک و جریمه خود را پرداخت نمایند، منعی برای ورود مجدد آنها به این کشر وجود نخواهد داشت؛ این افراد مشروط به دریافت راندوو جهت اخذ هر یک از انواع اقامت طی مهلت 10 روزه، به راحتی می توانند وارد ترکیه شوند.

مشمولین قانون V84

همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، قانون V84 از سوی اداره مهاجرت ترکیه برای اتباعی اعمال می گردد با توجه به پایان مهلت ویزا یا مجوز اقامتشان، همچنان در این کشور حضور دارند؛ از این رو، می توان اتباع خارجی را در همین رابطه به شرح زیر ارزیابی کرد:

  • نقض قوانین مربوط به ویزای 180 و 90 روزه
  • نقض قوانین مربوط به مجوز اقامت 30، 60 و 90 روزه
  • اتباع خارجی که مهلت ویزا و مجوز اقامت آنها به پان رسیده، ولی به دلیل مختلف نتوانسته اند آن را تمدید نمایند

همچنین، لازم به یادآوری است اتباعی که درخواست مجوز اقامت خود را طی 10 روز تعیین شده تکمیل ننمایند، مشمول اخراج از ترکیه یا همان دیپورت، می گردند. تصمیم نهایی در رابطه با درخواست های “ورود مشروط” نیز، توسط رئیس دفاتر دروازه های مرزی اتخاذ خواهد شد.

 

دیدگاه بگذارید