نحوه تشییع پیکر متوفی در ترکیه

۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بین روند انتقال پیکر متوفی به خارج از ترکیه و روند دفن وی در ترکیه، تفاوت هایی وجود دارد. روند تشییع پیکر متوفی در ترکیه با مرگ متوفی آغاز و با دفن وی با توجه به نحوه و محل مرگ، به روش های مختلفی پایان می گیرد.

اگر فرد متوفی به دلایل طبیعی در خانه فوت کرده باشد، با همراه داشتن اصل کارت شناسایی یا کپی شناسنامه وی و مراجعه به مطب پزشک در شهر/منطقه محل وقوع مرگ، می توان «گواهی فوت» و «اجازه دفن» دریافت نمود؛ اعلام رسمی فوت نیز طی 10 روز و توسط مرکز بهداشت جامعه به اداره جمعیت گزارش می گردد. سپس با دراختیار داشتن این گواهی، می توان به نزدیکترین موسسه امور تشییع پیکر مراجعه و درخواست تشییع پیکر داده شود. در مرحله بعد، مناسب ترین محل دفن از سوی موسسه مربوطه معرفی و اختصاص می گردد. البته، بازماندگان متوفی می توانند جهت انتخاب محل دفن توسط خودشان، در مراجعه به اداره قبرستان مربوطه و پرداخت «هزینه محل دفن»، این امر را انجام دهند؛ اما درصورتیکه پیشتر محل دفنی انتخاب و تهیه شده باشد، می توان با ارائه اصل «گواهی استفاده از قبر» به دفتر امور تشییع پیکر متوفی، هنگام خاکسپاری از آن استفاده نمایید.

پس از اختصاص محل دفن، پیکر متوفی از سردخانه تحویل و به غسالخانه منتقل می شود. در اینجا با انجام غسل و کفن متوفی، پیکر را برای دفن آماده کرده و نهایتا خاکسپاری با آئین های مذهب شخص متوفی، انجام می گیرد؛ همچنین، انجام تشریفات مذهبی طی مراحل روند خاکسپاری در خارج از کشور نیز، امکان پذیر است.

ساخت محل دفن

پس از گذشت 3 ماه از تاریخ دفن، می توان به منظور ساخت محل دفن به مدیریت گورستان منطقه مراجعه و مجوز «ساخت محل دفن» دریافت نمود. به دنبال آن، برگه استفاده از محل دفن از طرف مدیریت منطقه ای گورستان مشروط به پس دادن به فرد، دریافت و نگهداری می شود. مجوز ساخت محل دفن برای مدت یک ماه ارائه و ساخت مقبره باید در مدت تعیین شده به پایان برسد. پس از ساخته محل دفن، این مورد در دفتر گورستان ثبت و در مجوز/برگه صادر شده توسط مدیریت منطقه ای گورستان ها، ساخت قبر ثبت می گردد که در پایان نیز برگه به بازماندگان متوفی پس داده می شود.

لازم است بدانید، اگر مرگ به دلایل طبیعی و در بیمارستان رخ داده باشد، گواهی فوت و گواهی دفن توسط شخص مجاز در بیمارستان دریافت می شود. گواهی فوت شخصی که در نتیجه واقعه قضایی فوت کرده است، پس از معاینه دادستان عمومی کشور گرفته می شود. اگر پیکر متوفی در سردخانه پزشکی قانونی باشد، «مجوز دفن» توسط نهاد مربوطه صادر می شود. به غیر از موسسات که برگه فوت شخصی را که به طرق طبیعی در خانه یا بیمارستان یا در اثر مورد قضایی فوت کرده را صادر می کنند، بقیه مراحل دفن یکسان می باشد. در صورت تمایل به حمل پیکر متوفی بین شهری، باید از شهرداری مربوطه «مجوز تردد راه» دریافت شود.

دیدگاه بگذارید