دلایل لغو انواع مجوز اقامت در ترکیه

در ترکیه نیز همانند هر کشور دیگری، همانگونه که شرایط و قوانینی برای دریافت مجوز قانونی اقامت می باشد، شرایط و قوانینی نیز برای لغو این مجوزها وجود دارد. از این رو، بهتر است اتباع خارجی که قصد اقامت در ترکیه را دارند، از قوانین موجود در این رابطه اطلاع داشته تا مبادا ناخواسته مشمول آنها نگردند.

پیش از هر چیز، باید بدانید که انواع مجوز اقامت در ترکیه عبارتند از: کوتاه مدت، بلند مدت، اقامت دانشجویی، خانوادگی، بشردوستانه و قربانیان قاچاق انسان. هر یک از این مجوزها که دریافتشان دارای ضوابط مشخصی است، لغو آنها از سوی مقامات دولتی نیز وابسته به شرایطی هستند که اطلاع از آنها برای اتباع خارجی مهم می باشند. در ادامه، هر چه بیشتر شما را با دلایل لغو انواع مجوز اقامت در ترکیه، آشنا خواهیم کرد.

1-1 شرایط دریافت مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه

در حالت کلی، مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه، صرفا در شرایطی صادر می گردد که فرد متقاضی دارای شرایط زیر باشد:

 1. گردشگر
 2. روابط تجاری
 3. مالکیت یک ملک
 4. راه اندازی کسب و کار
 5. انجام تحقیقات علمی در ترکیه
 6. شرکت در برنامه های تبادل دانشجویی
 7. حضور در برنامه های آموزشی ضمن خدمت
 8. حضور در برنامه های آموزشی یا توافقنامه های متقابل با ترکیه
 9. اتباعی که به درخواست مقامات قضایی، ملزم به اقامت در ترکیه می باشند

1-2 شرایط لغو مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه

 • ممنوعیت ورود به ترکیه
 • سوء استفاده از مجوز دریافت شده
 • نقض مدت اقامت در خارج از کشور
 • صدور حکم قضایی اخراج تبعه خارجی
 • عدم حائز شرایط بودن برای دریافت مجوز اقامت

2-1 شرایط دریافت مجوز اقامت بلند مدت در ترکیه

 1. حضور مداوم حداقل هشت سال در ترکیه
 2. حائز شرایط «شورای سیاست گذاری مهاجرت» بودن

2-2 شرایط لغو مجوز اقامت بلند مدت در ترکیه

 • اقامت بیش از یک سال خارج از ترکیه
 • تشخیص تبعه خارجی به عوان تهدید جدی برای نظم و امنیت عمومی ترکیه
 • حضور در خارج از ترکیه به دلایلی غیر از موارد: بهداشتی-درمانی، آموزشی و خدمات عمومی اجباری در کشورش

3-1 شرایط دریافت مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه

آن دسته از اتباع خارجی که علاقه مندن در ترکیه در یکی از مقاطع: کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری، به تحصیلات خود ادامه بدهند، می توانند پس از قبولی در آزمون های رسمی و ورودی، درخواست رسمی بدهند.

3-2 شرایط لغو مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه

 • ممنوعیت ورود فرد متقاضی به ترکیه
 • صدور دستور اخراج از کشور برای فرد متقاضی
 • شواهدی مبنی بر عدم ادامه تحصیل فرد متقاضی
 • از بین رفتن شرایط فرد متقاضی برای دریافت مجوز
 • سوء استفاده از مجوز صادر شده توسط فرد متقاضی
 • عدم حائز شرایط دریافت مجوز اقامت دانشجویی بودن

4-1 شرایط دریافت مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

صدور مجوز صرفا برای شهروندان ترکیه ای و اتباع خارجیِ حائز شرایط یعنی:

 1. همسر خارجی
 2. فرزند خارجیِ همسر او
 3. فرزند تحت تکفل شخص
 4. فرزند غیربالغ فرد یا فرزند خارجیِ همسر وی

4-2 شرایط لغو مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه

 • عدم حائز شرایط بودن
 • سوء استفاده از مجوز اقامت خانوادگی
 • بین رفتن شرایط توسط فرد یا خانواده وی
 • صدور دستور قضایی مبنی بر اخراج معتبر تبعه خارجی از ترکیه یا ممنوعیت ورود وی

5-1 شرایط دریافت مجوز اقامت بشردوستانه در ترکیه

این مجوز، صرفا از سوی فرمانداری ها و تنها زمانی صادر می گردد که فرد مورد نظر، حائز شرایط مندرج در ماده 46 قانون شماره 6458 باشد..

5-2 شرایط لغو مجوز اقامت بشردوستانه در ترکیه

 • از دست دادن شرایط تعیین شده در قانون فوق، توسط تبعه خارجی و به تایید وزارتخانه

6-1 شرایط دریافت مجوز اقامت قربانیان قاچاق انسان در ترکیه

این نوع مجوز که دارای اعتبار 30 روزه می باشد، توسط فرمانداری ها و بر اساس ماده 48 قانون شماره 6458 اقامت برای: قربانیان قاچاق انسان، کسانی که احتمال قربانی شدن آنها وجو دارد و نیز افرادی که قصد همکاری با مقامات در این رابطه دارند، صادر می گردد. دلایل صدور مجوز اقامت قربانیان تجارت انسان، حفظ: ایمنی، سلامتی یا وضعیت آنها می باشد. این مجوز حداکثر برای 6 ماه تمدید شده و با این حال، مدت آن در کل نمی تواند از سه سال تجاوز نماید.

همچنین، چنانچه مشخص شود شرایط مذکور بسته به دلایلی نظیر: اعمال فشار، ارعاب، خشونت، تهدید و مواردی که خارج از اراده فرد رخ دهد، مجوز اقامت وی لغو نمی شود.

6-2 شرایط دریافت مجوز اقامت قربانیان قاچاق انسان در ترکیه

 • عدم عمل تعهدات توافق شده
 • اثبات کاذب بودن ادعای فرد در رابطه با قربانی بودن
 • اثبات همکاری فرد با متخلفین مرتبط با این قبیل جنایات

دیدگاه بگذارید