اولویت های سرمایه گذاری سه ساله در ترکیه

طی سال اخیر و با توجه به ظرفیت های موجود و نیز پیش رو، دولت ترکیه توانسته یه نقشه راه 3 ساله در حوزه سرمایه گذاری های خود تنظیم و اعلام نماید؛ بر این اساس، بخش ها و پروژه های مهم سرمایه گذاری توسط منابع عمومی در ترکیه، با توجه به اولویت های کشور، برای 3 سال آینده مشخص شدند.

با توجه به تدوین بخشنامه شماره 2020/12 ریاست جمهوری در رابطه با تهیه برنامه سرمایه گذاری طی سال های 2021-2023، آن دسته از سرمایه گذاری ها در بخش های عمومی که به: رشد، حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی، فعال کردن ظرفیت توسعه مناطق، کمک به تولید، اشتغال و رفاه کشور و نیز پروژه های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی که از توانایی بخش خصوصی خارج هستند، اولویت داده می شود. علاوه بر این، پروژه هایی که: از کاهش هزینه های تولید در سرمایه گذاری های عمومی، زیرساخت ها و بخش خصوصی، ایجاد ظرفیت های جدید تولید پشتیبانی می کنند،. پروژه های مربوط به نیروی انسانی واجد شرایط برای حمایت از اهداف اقتصاد کلان و نیز ایجاد پایداری در رشد با هدف ایجاد جامعه قوی تر، ارجحیت داده خواهد شد.

از این رو، سرمایه گذاری های عمومی به پروژه هایی اختصاص می یابد که به کاهش اختلافات توسعه میان منطقه ای کمک می کند. لذا، اولویت سرمایه گذاری در چارچوب برنامه های عملیاتی تهیه شده برای پروژه های: جنوب شرقی آناتولی (GAP)، آناتولی شرقی (DAP)، شرق دریای سیاه (DOKAP)، دشت قونیه (KOP)، و سرمایه گذاری در راستای برنامه های عملیاتی تنظیم شده برای استان ها، با نظارت ادارات توسعه منطقه ای انجام خواهد شد. برهمین اساس و به منظور تسریع توسعه در مناطق روستایی نیز، سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات عمومی به روستاها، مراکز مناطق، شهرداری های بخش ها و سکونتگاه های مرکزی که دارای ظرفیت ارائه خدمات به این بخش ها و همچنین زیرساخت شهرک ها جهت بهبود، تخصیص می یابند. در نتیجه، از آنجا که کلیه پروژه ها با توجه به ظرفیت ها، نیازها در برنامه یازدهم توسعه درنظر گرفته شده اند، پروژه هایی که: در سال 2021 بتوانند تکمیل و به بهره برداری برسند، پروژه های سرمایه گذاری مانند تعمیر و نگهداری-نوسازی، پروژه های سرمایه گذاری تقویت و نوسازی، پروژه های ایمن سازی (خطرات ناشی از حوادث)، پروژه های آمادگی در برابر بلایا و جبران خسارات ناشی از آنها، در اولویت خواهند بود.

تقویت زیرساخت های صنعتی در بخش تولید

در آماده سازی برنامه سرمایه گذاری نهادهای عمومی و نیز اولویت بندی سهم هر یک از پروژه ها، علاوه بر اولویت های کلی، استانی، منطقه ای و پروژه ای، معیارها و اولویت ها بر اساس زیربخش ها نیز در نظر گرفته خواهد شد. از این رو، در بخش تولید، اولویت با پروژه های تداوم روند تولید، بهداشت عمومی، محیط زیست، پروژه های ارزیابی مواد اولیه داخلی، صنایع دفاعی، وسایل نقلیه بومی و اصلی برای سیستم های ریلی و توسعه هواپیما و نیز مطالعاتی که باید از نظر هماهنگی با اتحادیه اروپا و تعهدات بین المللی انجام شود، خواهد بود.

در پروژه های مربوط به زیرساخت های صنعتی از قبیل: منطقه صنعتی سازمان یافته (OSB)، مسئولیت اجتماعی شرکت ها (KSS)، و اتحادیه جوانان ترکیه (TGB)، پروژه های منطقه ای و موضوعی، در درجه اول برنامه سرمایه گذاری خواهند بود. بر این اساس، اولویت انتخاب پروژه ها با آنهایی خواهد بود که: به تحول مناطق صنعتی و فناوری کمک کرده، کیفیت خدمات ارائه شده به کارآفرینان را افزایش داده، تجزیه و تحلیل نیازها را انجام داده و از رویه های اتحاد شرکت ها پشتیبانی می کنند. در رابطه با اشتغال و شرایط کاری نیز با درنظر گرفتن سلامت شغلی پایدار و درک شیوه های مدیریت ایمنی در حوزه های کاری، منابعی برای استفاده از شیوه هایی اختصاص داده می شود که نظارت سالم و قابل اعتماد بر حوادث و بیماری های شغلی را تضمین می کند. برای سرمایه گذاری در پروژه های کاری و خدمات مشاوره ای حرفه ای از قبیل: برنامه های فعال بازار کار (برای اطمینان از استفاده کارآمد تر)، فعالیت زنان محروم در بازار کار، مشارکت یا ادغام جوانان یا مهاجرین در بازار کار ترکیه، اولویت داده می شود.

سرمایه گذاری در حوزه معدن و انرژی

در حوزه معدن، پروژه هایی که مواد اولیه برای بخش انرژی و صنایع تولیدی ر ا تامین می کنند، پروژه های مربوط به اکتشاف ذخایر: ذغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و زمین گرماییِ در حال اتمام که از نظر تامین امنیت دارای اهمیت هستند، در اولویت در نظر گرفته می شوند. در حوزه انرژی نیز اولویت سرمایه گذاری با اهداف توسعه فناوری های داخلی و اصلی انرژی (به ویژه انرژی هسته ای و تجدید پذیر)، و بر اساس تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا، می باشد. لذا، سرمایه گذاری برای گسترش شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی در سراسر کشور ادامه داشته و انجام همزمان این سرمایه گذاری ها با سرمایه گذاری های توزیع گاز طبیعی در سطح شهرها، اهمیت زیادی خواهد داشت.

تکمیل پروژه های مربوط به راه آهن و بنادر

استفاده از سرمایه گذاری های عمومی در حوزه حمل و نقل و ساخت خط دوم پروژه های: قونیه-کارامان-نیعده-مرسین-آدانا-عثمانیه-قاضی آنتپ، آنکارا-سیواس، آنکارا-آفیون کارا حیصار-ازمیر، باندیرما-بورسا-یِنی شِهیر-عثمان اِلی، هالکالی-کاپی کوله، مطالعات برق رسانی و سیگنال های راه آهن (چراغ راهنما)، همراه با ساخت خطوط اتصال به مراکز مهم بار و تولید داخلی وسایل نقلیه سیستم ریلی، اولویت خواهد داشت. در حوزه سرمایه گذاری های دریایی نیز: تکمیل بندر فیلیوس، بندر کانتینر اصلی مَرسین و بندر چاندارلی، دارای اولویت هستند. در حوزه هواپیمایی، پروژه هایی که دسترسی به حمل و نقل هوایی و امنیت تردد هوایی را افزایش می دهند و در حوزه سرمایه گذاری های حمل و نقل زمینی نیز رفع تراکم عبور و مرور در مسیرهای پر رفت و آمد، در صدر امور می باشند. در سرمایه گذاری های لُجِستیکی (حمل و نقل)، استانداردهای مراکز تدارکاتی موجود و در حال ساخت، به ویژه در مناطق: چوکوراُوا، غرب دریای سیاه و مرمره، افزایش خواهد یافت؛ مراکز حمل و نقل جدید در مسیرهای راه آهن که تقاضای بار در آنها زیاد است نیز، برنامه ریزی شده اشت. همچنین، در حوزه ارتباطات، اولویت با پروژه های تجدید زیرساخت های فناوری TRT (رسانه ملی ترکیه)، خواهد بود.

اولویت سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، آبیاری و شیلات

در حوزه کشاورزی و بین پروژه های عمده آبرسانی مربوط به اداره کل امور آبیاری دولت (DSİ)، پروژه های مرتبط با: ذخیره سازی کامل یا عدم نیاز به ذخیره سازی، پروژه هایی که تاسیسات انتقال آب آنها به اتمام رسیده و پروژه های در حال اجرا برای آبیاری، در اولویت قرار خواهند داشت. علاوه بر این، اولویت پروژه ها با در نظر گرفتن تعیین نیازها و برنامه ریزی های اعلام شده در وضعیت سازه های ساحلی شیلات و مطالعه تجزیه و تحلیل نیازها در پروژه های بندر ماهیگیری خواهد بود. در حوزه مسکن، پروژه های نهادهای امنیتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی آناتولی در ساخت مسکن، اولویت دارند. در حوزه  تحصیلی (آموزش ابتدایی، متوسطه و عمومی و آموزش فنی و حرفه ای)، اولویت با پروژه هایی خواهد بود که امکان تحقق عملی آنها %75 یا بیشتر باشد و تقویت مدارس علیه زلزله نیز همچنان ادامه خواهد یافت. از میان پروژه های وزارت فرهنگ و گردشگری و نیز پروژه مرکز فرهنگی موجود در برنامه سرمایه گذاری، آنهایی که امکان تحقق عملی آنها بالای %50 است، با توجه به معیارهایی مانند حضور در مرکز شهر و داشتن جمعیت زیاد، در اولویت تخصیص کمک هزینه قرار خواهند داشت.

حق تقدم با خدمات حفاظتی در حوزه سلامت

در حوزه بهداشت، پروژه های خدمات پیشگیرانه و مراقبت های بهداشتی اولیه و مراکزی که امکان تحقق عملی آنها در عمل بالاتر از %75 باشد، همچنین نیاز تجهیزاتی واحدهایی که ساخت آنها به پایان رسیده، پروژه های تقویت در برابر زلزله و پروژه هایی که اختلافات منطقه ای را کاهش می دهند، در مرحله اول سرمایه گذاری عمومی قرار خواهند داشت. در ارائه خدمات امنیتی، به پروژه هایی که هماهنگی و تجهیزات فنی واحدهای امنیتی را تقویت می کند، پروژه های با ماهیت خدمات امنیتی پیشگیرانه/محافظتی، پروژه هایی که به مبارزه با جرایم اینترنتی کمک می کنند و سرمایه گذاری هایی که مبارزه موثر با تروریسم را تقویت می کند، اولویت داده خواهد شد.

دیدگاه بگذارید