رکورد افزایش حقوق کارمندان شهرداری ازمیر

توافق نامه های صورت گرفته بین شهرداری ازمیر با شهرداری ها و خدمات دولت های محلیِ تابع کنفدراسیون سندیکای اتحادیه کارگری (KESK)، با برگزاری مراسمِ امضای توافقنامه، به پایان رسید. از این رو، حقوق کارمندان به انضمام حقوق اجتماعی شان، 72% افزایش یافت.

این توافقنامه که 5740 کارمند را تحت پوشش قرار خواهد داد، طی مراسم برگزار شده در روبروی ساختمان خدمات شهرداری به امضا رسید. در این مراسم، تونچ سویَر (شهردار ازمیر)، بوغرا گوکچه (دبیرکل کلانشهر)، اَردال بوزکورت (مدیرکل شهرداری ها و خدمات دولتی)، و در حضور مدیران شعب و کارمندان شرکت، حضور داشتند.

تونچ سویر طی سخنرانی خود چنین اظهار داشت: «امروز حضور در این محل با همراهیِ تشویق ها و چهره های پرنشاط حضار، بیش از هر چیزی ارزشمند می باشد. چه خوب است به عنوان شهردار انتخاب شده و در این راه با شماها همسفر می باشم. به تک تک شماها افتخار می کنم. اینک در برنامه ای که آن را  باهم پیش برده ایم، اقدامات نمونه و الگو در سطح ترکیه انجام شده است. دریافت نظرات تک تک شما پای صندوق های رأی از اهمیت زیادی برخوردار بود. اگر به دقت نگاه کنید، تفاوت بین آنکارا و ازمیر را خواهید دید. ما ثابت کردیم کارهای متفاوت تری هم می توان انجام داد. با اتحاد در جهت شکل دهی به یک شهرداری بهتر، می توانیم اقدامات بیشتری نیز انجام دهیم»

شهرداری ازمیر، سازمانی مردم نهاد

تونچ سویر سخنانش را چنین ادامه داد: «شعار تمامی مردم ازمیر باید “به تنهایی هیچ راه نجاتی وجود ندارد، یا همه با هم، یا هیچ کدام” باشد؛ سازمان ما را مردم و ملت ترکیه تشکیل می دهند و آرزو دارم همگی با هم این شعار را فریاد بزنیم. ما مسئولیت های بزرگی به عهده داریم و جای هیچ گونه بهانه گیری وجود ندارد. ما ملزم هستیم بدون صدمه زدن به این وجهه، امید مردم را بیشتر کرده و ازمیرِ دیگر و ترکیهِ دیگری را به همگان نشان دهیم. ما همه باید برای زندگی بهتر این کار را انجام دهیم. هنوز اول راه است و به تلاش خود ادامه خواهیم داد و تا آخر به توافقنامه ای که امضا کردیم پایبند خواهیم ماند. در این زمینه جای هیچ گونه نگرانی نیست و با تمام وجود به وعده هایمان عمل خواهیم کرد»

مسئولیت تاریخی به گردن ماست

اِردال بوزکورت (مدیر کل سندیکای بازنشستگی شهرداری ها و خدمات محلی)، از اقدامات پلیس علیه کارمندان در آنکارا انتقاد کرده و افزود: «آنچه اهمیت دارد، مذاکراتِ آزاد و دسته جمعی می باشد. ما حقوق خود را با مبارزه مشروع به دست خواهیم آورد. هرچند، میزان افزایش دستمزد مورد مطالبه ما در برابر بحران هایی که به لحاظ دستمزدها به وجود آمد، حقیقت را نشان می دهد»

براساس قرارداد منعقده شده در تاریخ 1 مه مصادف با روز کارگر مبلغ 750 لیر، در عید جمهوریت مبلغ 750 لیر و در عید قربان نیز مبلغ 100 لیر (در مجموع حدود 2500 لیر معادل 3 پاداش)، پرداخت خواهد شد. با این قرارداد حداقل دستمزد کارمندی از 4200 لیر به 4500 لیر افزایش خواهد یافت.

دیدگاه بگذارید