تعیین میزان جمعیت ترکیه در سال 2020

۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳

جمعیت ترکیه از تاریخ 31 دسامبر 2019 به 83,145,997 نفر رسید که حاکی از رشد 1,151,115 نفری نسبت به سال قبل است. بر این اساس، جمعیت استانبول نیز از مرز 15 میلیون نفر گذشت. در این سرشماری، آن دسته از اتباع خارجی که زیر 3 ماه دارای اجازه اقامت کوتاه مدت یا ویزا هستند، درنظر گرفته نشده اند.

 

مطابق داده های موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، جمعیت این کشور نسبت به سال گذشته، 1,151,115 نفر افزایش داشته و به رقم 83,154,997 نفر رسیده است. در حالی که جمعیت مردان در این سرشماری 41,721,136 نفر اعلام گردیده، جمعیت زنان نیز 41,433,861 نفر برآورد شده است. به عبارتی دیگر، 50.2% جمعیت را مردان و 49.8% آن را زنان تشکیل می دهند. لازم به ذکر است در این سرشماری، اتباع خارجیِ دارای ویزا یا مجوز اقامت کمتر از 3 ماه که با اهداف آموزشی (شرکت در برخی کلاس ها)، گردشگری، تحقیقات علمی و غیره و نیز شهروندان سوری که در شرایط حمایت موقت در ترکیه هستند، در این آمار گنجانده نشده اند.

 

 

 

با توجه به نتایج سرشماری جمعیت مبنی بر سیستم ثبت آدرس (ADNKS)، جمعیت اتباع خارجی مقیم ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد 320,146 نفری، به رقم 1,531,180 نفر رسیده که 50.8% آن را مردان و 49.2% را زنان تشکیل می دهند. براساس آمار سال 2018 در ترکیه، نرخ افرادی که در مراکز استان و شهرستان ها زندگی می کردند 92.3% بوده، در حالی که این رقم در سال 2019، به 92.8% رسید. از سویی دیگر، نسبت افرادی که در بخش های کوچک و روستاها زندگی می کردند، از 7.7% به 7.2% کاهش یافته است.

 

 

گذر جمعیت استانبول از مرز 15 میلیون نفر

جمعیت استانبول در مقایسه با سال قبل، با رشد 451,543 نفری، به رقم 15,519,267 نفر رسید. پس از این شهر که 18.66% از جمعیت ترکیه در آن اقامت می کنند، به ترتیب شهرهای: آنکارا با 5,639,076 نفر، ازمیر با 4,367,251 نفر، بورسا با 3,056,150 نفر و آنتالیا با 2,511,700 نفر، در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین بر اساس این آمار، تونجِلی با 84,660 نفر، کم جمعیت ترین استان کشور شناخته شد و پس از آن نیز شهرهای: بایبورت با 84,843 نفر، آرداهان با 97,319 نفر، کیلیس با 142,490 نفر و گوموش خانه با 164,521 نفر، در رده های بعدی جای گرفتند.

 

 

 

روند افزایش جمعیت سالمندان

نمودار هرمی جمعیتی که به نمودارهایی اطلاق می شود که تغییر سن و ساختار جنسیتی جمعیت را نشان می دهد، از این رو هنگامی که هرم جمعیتی ترکیه را در سال 2007 با 2019 مقایسه می کنیم، خواهیم دید به دلیل کاهش سرعت باروری و مرگ و میر، جمعیت سالمندان افزایش یافته و میزان میانگی سنی، افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

رسیدن میانگین سنی به 32.4

میانگین سنی را می توان چنین تعریف کرد: متوسط سن افراد یک جامعه که از تقسیم مجموعه حاصل ضرب های هریک از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن سن، به کل جمعیت (به عبارت دیگر، در این محاسبه بطور دقیق، نصف جمعیت در سنین سالخوردگی و نصف دیگر در سنین جوانی قرار دارند). لازم به ذکر است، میانگین سنی یکی از مهمترین شاخص های کاربردی در تفسیر ساختار سنی جمعیت می باشد. این میانگین در سال 2018 در ترکیه، برایر با 32 سال بوده که در سال 2019 به 32.4 افزایش یافت. با بررسی این فاکتور بر اساس جنسیت، میانگین سنی در مردان از 31.4 سال به 31.7 و در زنان از 32.7 سال به 33.1 افزایش یافته است.

 

 

 

 

افزایش نرخ جمعیت شاغل (از نظر سنی)

در حالی که نرخ جمعیتِ شاغل که بین رده سنی 15-64 می باشند، در سال 2007 برابر 66.5% بوده که این میزان در سال 2019 به 67.8% افزایش یافت. از سویی دیگر، میزان جمعیت رده سنی 0-14 سال که به عنوان گروه سنی کودک تعریف می شوند، از 26.4% به 23.1% کاهش و نرخ جمعیت 65 سال و بالاتر نیز از 7.1% به 9.1% افزایش پیدا کرد.

پراکندگی تراکم جمعیتی برحسب کیلومتر مربع

تراکم جمعیتی برحسب سنجش میزان و پراکندگی جمعیت در واحد مساحت تعریف می شود، در ترکیه نسبت به سال 2018، 1 نفر افزایش داشته و به 108 نفر رسیده است. استانبول با 2987 نفر به ازای هر کیلومتر مربع، بیشترین تراکم جمعیتی را در کشور دارا می باشد. پس از این شهر نیز: کوجا اِلی با 441 نفر و ازمیر با 364 نفر، استان های پر تراکم هستند؛ بر این اساس، استان تونجِلی همچون سال گذشت، با 11 نفر در هر کیلومتر مربع دارای کمترین میزان تراکم جمعیت می باشد که به دنبال آن استان های: آرداهان و اَرزینجان با 20 نفر در رده های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر تراکم جمعیتیِ شهر قونیه که دارای رتبه نخست از حیث مساحت می باشد، 57 و یالوا با کمترین میزان مساحت، 320 اعلام گردیده است.

 

 

 

این نمودار از انجمن پناهندگان گرفته شده است.

به استثنای شهروندان سوری

طبق آخرین اطلاعات انجمن پناهندگان (مورخه 24 ژانویه 2020)، تعداد شهروند سوریِ ثبت شده در ترکیه، 3,571,175 نفر می باشد. نسبت سوری های ثبت شده در جمعیت ترکیه که تحت حمایت موقت قرار دارند نیز، 4.35% اعلام شد که از سوی موسسه آمار طی سال گذشته، برای ترکیه 82,003,882 نفر بوده است.

حضور بیش از 5 میلیون تبع خارجی

سلیمان سویلی (وزیر کشور)، در بیانیه ای که در دسامبر 2019 منتشر شد، اعلام داشت: “تعداد افرادی که با ملیت های مختلف و دارای مجوز اقامت در ترکیه زندگی می کنند، 1,070,155 نفر می باشد” وی همچنین، تعداد افرادی که تحت حفاظت بین المللی در این کشور قرار دارند را نیز 324,161 نفر اعلام کرد و اذعان داشت در ترکیه، در مجموع 5,074,908 شهروند خارجی حضور دارد. مطابق آمار سازمان ملل متحد، در ترکیه: 170 هزار افغان، 142 هزار عراقی، 42 هزار ایرانی و 5700 شهروند سومالی، زندگی می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه بگذارید