حقوق پایه برای اتباع خارجی شاغل در ترکیه در سال 2022

با توجه به تعداد اتباع خارجی که با هدف کار در ترکیه حضور دارند، یکی از اقدامات دولتمردان این کشور، وضع قوانینی است که علاوه بر حمایت از کارفرمایان و نیروی کار ترکیه ای، منافع اتباع خارجی نیز حفظ گردد. در همین راستا، ارائه مجوز کار جهت اقامت قانونی آنها در ترکیه و بهره مندی از خدمات بیمه درمانی موردنیاز و نیز تعیین رده حقوق بر اساس تخصص و توانمندی نیروی کار خارجی، اقدامات صورت گرفته می باشند.

حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 2022

بر اساس قانونی که در اوایل سال 2022 به تصویب هئیت دولت ترکیه رسید، همانند هر سال، حداقل میزان حقوق پایه برای تمامی رده های شغلی و متناسب با تخصص و مهارت های هر گروه، مشخص و اعلام گردید. این موضوع که علاوه بر شهروندان ترکیه، شامل حال اتباع خارجی حاضر در ترکیه بواسطه مجوز کار نیز می گردد، باعث بهره مندی آنها از: خدمات بیمه درمانی، دریافت حقوق مناسب، کار در شرایط عادلانه و قرار گرفتن تحت حمایت قانون شده و منافع کارفرما و نیروی کار داخلی/خارجی را حفظ می کند.

در همین راستا، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به منظور کمک به اقشار کم درآمد جامعه و نیروی کار خارجی، با اعلام خبر حذف مالیات برای آن دسته از رده های کاری که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، کمک زیادی به آنها نمود. در ادامه این خبر، حداقل دستمزد خالص/حقوق پایه در سال 2022، 4 هزار و 253 لیر تعیین گردید که نسبت به سال قبل، 50.54 درصد افزایش داشته که بیشترین میزان طی 50 سال اخیر می باشد. بر این اساس، حداقل دستمزد ناخالص نیز، 5 هزار و 4 لیر بوده و برای کارفرمایان، 5 هزار و 879 لیر تعیین گردیده است.

موارد درنظر گرفته شده مبلغ به TL
حداقل دستمزد 5.500
تعداد روزهای کار 30
دستمزد ناخالص روزانه 215.7
دستمزد ناخالص ماهانه 6.471
سهم SSI نیروی کار (14%) 905.94
بیمه بیکاری نیروی کار (1%) 64.71
مجموع کسورات نیروی کار 970.65
خالص مورد نیاز بدون AGI 5.500
خالص مورد نیاز با AGI 5.500

حذف مالیات از حداقل دستمزد قانونی/حقوق پایه

با حذف مالیات بر درآمد و حق تمبر از حداقل دستمزد تعیین شده برای نیروی کار داخلی و خارجی در ترکیه، علاوه بر کمک به اقشار ضعیف جامعه، بار مالی زیادی از دوش کارفرمایان برداشته شد که به موجب آن، آنها می توانند به راحتی هزینه های مربوط به بهبود شرایط کاری را انجام دهند.

حداقل حقوق تعین شده برای نیروی کار خارجی

  • حداقل دستمزد ناخالص تعیین شده در ترکیه برای اتباع خارجی که در بخش خدمات خانگی کار می کنند، 6471.00 لیر می باشد.
  • آن دسته از اتباع خارجی که در شرکت های گردشگری به عنوان راهنمای گردشگری مشغول به کار هستند، حداقل حقوق تعیین شده برای آنها، 2 برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار خارجی فعال در مشاغلی مانند: ماساژور، و درمانگر در مراکز اسپا می باشد (471 x 2 = 12.942 TL).
  • معادل 1.5 برابر حداقل دستمزد، برای نیروی کار خارجی که در به عنوان: فروشنده، بازاریاب و مدیر بخش صادرات، فعالیت می کنند (471 x 1.5 = 9.706.5).
  • در صورت فعالیت نیروی کار خارجی در مشاغلی که نیاز به تخصص و مهارت خاصی مانند معلمی و پزشکی داشته باشد، حداقل دستمزد آنها 3 برابر حالت عادی خواهد بود (471 x 3 = 19.413 TL).
  • حداقل دستمزد برای اتباع خارجی در مشاغلی مانند: مدیر واحد یا شعبه، مهندسان و معماران، 4 برابر حداقل تعیین شده می باشد (471 x 4 =25.884 TL).
  • حداقل دستمزد مدیران ارشد، خلبانان، مهندسان اجرایی و معمارانی که موفق به دریافت مجوز کار شده اند، 6.5 برابر حقوق پایه است (471 x 6.5 = 42.061 TL).

حق بیمه تعیین شده برای اتباع خارجی در سال 2022

حداقل حقوق دریافتی مبلغ حق بیمه به TL
حداقل دستمزد پایه: 6.471 TL حق بیمه SSI: 2.426.6
1.5 برابر حداقل دستمزد: 9.706 TL حق بیمه SSI: 3.639.9
3 برابر حداقل دستمزد: 19.413 TL حق بیمه SSI: 7.279.8
4 برابر حداقل دستمزد: 25.884 TL حق بیمه SSI: 9.706.5
6.5 برابر حداقل دستمزد: 42.061 TL حق بیمه SSI: 15.772.8
SSI: موسسه تامین اجتماعی (Social Security Institution)

نکات مهم:

  1. دستمزدهای فوق، بر اساس حداقل دستمزد ناخالص برای اتباع خارجی، درنظر گرفته شده اند.
  2. حقوق پرسنل خارجی باید طبق ضوابط وزارت کار محاسبه و پرداخت شود.
  3. حق بیمه نیروی کار خارجی نباید کمتر از میزان تعیین شده توسط سازمان تامین اجتماعی باشد، چراکه تخلف محسوب شده و هنگام نیاز به تمدید مجوز کار، نه تنها درخواست آنها تایید نخواهد شد بلکه جریمه این اقدام به عنوان تخلف، محاسبه و از کارفرما دریافت خواهد شد (حتی اگر از دریافت مجوز کار برای نیروی کار خارجی منصرف شوند).

دیدگاه بگذارید