جدید ترین نسخه Bitcoin Era، راهکار تسلا برای بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها

شرکت تسلا که از جمله شرکت های پیشگان در به کار بردن فناوری های جدید و توسعه آنها می باشد، این بار با مدنظر قرار دادن شرایط سخت اقتصادی در کل دنیا، اقدام به معرفی راهکاری جدید جهت بهبود وضعیت اقتصادی خ...