مزایای کسب شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

طی سال های اخیر با افزایش محبوبیت ترکیه نزد اتباع خارجی، سرمایه گذاران فراوانی از کشورهای مختلف علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور و بهره مندی از مزایای آن شده اند. یکی از اصلی ترین مزایای چنین سرم...