تخصیص یارانه به مسافران ایرانی توسط ترکیه

طی سال های اخیر با افزایش تعداد مسافرت های ایرانیان به ترکیه با هدف خرید ملک، اقامت، تحصیل، کار و سرمایه گذاری، این کشور تسهیلاتی را برای مردم ایران درنظر گرفته که اصلی ترین آنها، تخصیص رایانه به ایرا...