مقایسه شرایط اخذ شهروندی ترکیه با سایر کشورها

هر ساله اتباع خارجی زیادی به دلایل مختلف، سعی در کسب مجوز اقامت یا شهروندی کشور دیگری دارند. از عمده ترین این دلایل، می توان به: ارتقای سطح زندگی، کار در شرایط بهتر، تحصیل در مراکز علمی معتبر، گذراندن...