واحد دو خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS
 • کد آگهی: 71

واحد دو خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS

استانبول(بخش اروپایی) / Esenyurt 1400/06/07
 • آپارتمان
 • 1,270,000 ₺
واحد تک خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS
 • کد آگهی: 70

واحد تک خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS

استانبول(بخش اروپایی) / Esenyurt 1400/06/07
 • آپارتمان
 • 890,000 ₺
هتل 5 ستاره وانداویستا (WandaVista)
 • کد آگهی: 69

هتل 5 ستاره وانداویستا (WandaVista)

استانبول(بخش اروپایی) / Küçükçekmece 1400/06/07
 • هتل
 • 5,408,640 ₺
واحد سه خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL
 • کد آگهی: 68

واحد سه خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/06/01
 • آپارتمان
 • 5,502,000 ₺
واحد سه خوابه در برج مسکونی واریانت
 • کد آگهی: 67

واحد سه خوابه در برج مسکونی واریانت

ازمیر / Bornova 1400/06/01
 • آپارتمان
 • 2,475,000 ₺
واحد دو خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL
 • کد آگهی: 66

واحد دو خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/05/31
 • آپارتمان
 • 3,746,000 ₺
واحد تک خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL
 • کد آگهی: 65

واحد تک خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/05/31
 • آپارتمان
 • 2,493,000 ₺
واحد دو خوابه در برج مسکونی واریانت
 • کد آگهی: 63

واحد دو خوابه در برج مسکونی واریانت

ازمیر / Bornova 1400/05/30
 • آپارتمان
 • 1,397,000 ₺
واحد تک خوابه در برج مسکونی واریانت
 • کد آگهی: 62

واحد تک خوابه در برج مسکونی واریانت

ازمیر / Bornova 1400/05/30
 • آپارتمان
 • 715,000 ₺
واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 60

واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 2,970,000 ₺
واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 59

واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 2,420,000 ₺
واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 58

واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 2,210,000 ₺
واحد دوخوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 57

واحد دوخوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 1,745,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا
 • کد آگهی: 56

واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا

ازمیر / Karşıyaka 1400/05/26
 • آپارتمان
 • 3,300,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا
 • کد آگهی: 55

واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا

ازمیر / Karşıyaka 1400/05/23
 • آپارتمان
 • 3,100,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی
 • کد آگهی: 52

واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی

ازمیر / Bayraklı 1400/05/23
 • آپارتمان
 • 2,150,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی
 • کد آگهی: 51

واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی

ازمیر / Bayraklı 1400/05/23
 • آپارتمان
 • 2,200,000 ₺
واحد سه خوابه در پروژه ینی تپه (YeniTepe) در ازمیر/کاراباغلار
 • کد آگهی: 50
واحد دو خوابه در پروژه ینی تپه (YeniTepe) در ازمیر/کاراباغلار
 • کد آگهی: 49
واحد تک خوابه در پروژه ینی تپه (YeniTepe) در ازمیر/کاراباغلار
 • کد آگهی: 48
ارتباط با پشتیبانی X