زمین زراعی در علی آغا / ازمیر
 • کد آگهی: 91

زمین زراعی در علی آغا / ازمیر

ازمیر / Aliağa 1400/06/20
 • زمین
 • 550,000 ₺
واحد استودیو در هتل سوئیت کوردینات ازمیر/برنوا
 • کد آگهی: 90

واحد استودیو در هتل سوئیت کوردینات ازمیر/برنوا

ازمیر / Bornova 1400/06/20
 • آپارتمان
 • 350,000 ₺
کارواش
 • کد آگهی: 77

کارواش

ازمیر / Çiğli 1400/06/11
 • مغازه
 • 160,000 ₺
واحد سه خوابه در برج مسکونی واریانت
 • کد آگهی: 67

واحد سه خوابه در برج مسکونی واریانت

ازمیر / Bornova 1400/06/01
 • آپارتمان
 • 2,475,000 ₺
واحد دو خوابه در برج مسکونی واریانت
 • کد آگهی: 63

واحد دو خوابه در برج مسکونی واریانت

ازمیر / Bornova 1400/05/30
 • آپارتمان
 • 1,397,000 ₺
واحد تک خوابه در برج مسکونی واریانت
 • کد آگهی: 62

واحد تک خوابه در برج مسکونی واریانت

ازمیر / Bornova 1400/05/30
 • آپارتمان
 • 715,000 ₺
واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 60

واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 2,970,000 ₺
واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 59

واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 2,420,000 ₺
واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 58

واحد سه خوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 2,210,000 ₺
واحد دوخوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر
 • کد آگهی: 57

واحد دوخوابه در مجتمع No5 واقع در آتاشهیر/ ازمیر

ازمیر / Çiğli 1400/05/28
 • آپارتمان
 • 1,745,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا
 • کد آگهی: 56

واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا

ازمیر / Karşıyaka 1400/05/26
 • آپارتمان
 • 3,300,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا
 • کد آگهی: 55

واحد شخصی ساز سه خوابه دوبلکس واقع در ازمیر/کارشی یاکا

ازمیر / Karşıyaka 1400/05/23
 • آپارتمان
 • 3,100,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی
 • کد آگهی: 52

واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی

ازمیر / Bayraklı 1400/05/23
 • آپارتمان
 • 2,150,000 ₺
واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی
 • کد آگهی: 51

واحد شخصی ساز سه خوابه واقع در ازمیر/برنوا-بایراکلی

ازمیر / Bayraklı 1400/05/23
 • آپارتمان
 • 2,200,000 ₺
واحد سه خوابه در پروژه ینی تپه (YeniTepe) در ازمیر/کاراباغلار
 • کد آگهی: 50
واحد دو خوابه در پروژه ینی تپه (YeniTepe) در ازمیر/کاراباغلار
 • کد آگهی: 49
واحد تک خوابه در پروژه ینی تپه (YeniTepe) در ازمیر/کاراباغلار
 • کد آگهی: 48
آپارتمان لوکس سه خوابه در بالچوا ازمیر
 • کد آگهی: 43

آپارتمان لوکس سه خوابه در بالچوا ازمیر

ازمیر / Balçova 1400/05/15
 • آپارتمان
 • 2,500,000 ₺
واحد سه خوابه در پروژه باغ زیتون (Garden Liva) در ازمیر/آیرانجیلار
 • کد آگهی: 42
واحد دو خوابه در پروژه باغ زیتون (Garden Liva) در ازمیر/آیرانجیلار
 • کد آگهی: 41
ارتباط با پشتیبانی X