هتل 5 ستاره جی روتانا (G-Rotana)
 • کد آگهی: 81

هتل 5 ستاره جی روتانا (G-Rotana)

استانبول(بخش اروپایی) / Küçükçekmece 1400/06/16
 • هتل
 • 5,784,240 ₺
واحد دو خوابه مجتمع مسکونی 4402 استانبول/اروپایی
 • کد آگهی: 80

واحد دو خوابه مجتمع مسکونی 4402 استانبول/اروپایی

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/06/16
 • آپارتمان
 • 750,000 ₺
مجتمع مسکونی 4402 استانبول/اروپایی
 • کد آگهی: 79

مجتمع مسکونی 4402 استانبول/اروپایی

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/06/16
 • آپارتمان
 • 550,000 ₺
واحد سه خوابه در پروژه لوکس Genyap Link
 • کد آگهی: 76

واحد سه خوابه در پروژه لوکس Genyap Link

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/06/09
 • آپارتمان
 • 1,572,000 ₺
واحد دو خوابه در پروژه لوکس Genyap Link
 • کد آگهی: 75

واحد دو خوابه در پروژه لوکس Genyap Link

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/06/09
 • آپارتمان
 • 1,960,000 ₺
واحد تک خوابه در پروژه لوکس Genyap Link
 • کد آگهی: 74

واحد تک خوابه در پروژه لوکس Genyap Link

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/06/09
 • آپارتمان
 • 897,000 ₺
واحد چهار خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS
 • کد آگهی: 73

واحد چهار خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS

استانبول(بخش اروپایی) / Esenyurt 1400/06/07
 • آپارتمان
 • 3,714,000 ₺
واحد سه خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS
 • کد آگهی: 72

واحد سه خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS

استانبول(بخش اروپایی) / Esenyurt 1400/06/07
 • آپارتمان
 • 2,198,000 ₺
واحد دو خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS
 • کد آگهی: 71

واحد دو خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS

استانبول(بخش اروپایی) / Esenyurt 1400/06/07
 • آپارتمان
 • 1,270,000 ₺
واحد تک خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS
 • کد آگهی: 70

واحد تک خوابه در پروژه لوکس ARENA NUANS

استانبول(بخش اروپایی) / Esenyurt 1400/06/07
 • آپارتمان
 • 890,000 ₺
هتل 5 ستاره وانداویستا (WandaVista)
 • کد آگهی: 69

هتل 5 ستاره وانداویستا (WandaVista)

استانبول(بخش اروپایی) / Küçükçekmece 1400/06/07
 • هتل
 • 5,408,640 ₺
واحد سه خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL
 • کد آگهی: 68

واحد سه خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/06/01
 • آپارتمان
 • 5,502,000 ₺
واحد دو خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL
 • کد آگهی: 66

واحد دو خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/05/31
 • آپارتمان
 • 3,746,000 ₺
واحد تک خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL
 • کد آگهی: 65

واحد تک خوابه در پروژه لوکس KORDON ISTANBUL

استانبول(بخش اروپایی) / Kağıthane 1400/05/31
 • آپارتمان
 • 2,493,000 ₺
ارتباط با پشتیبانی X