واحد پنج خوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان / 5+1 Mesa Orman
 • کد آگهی: 89

واحد پنج خوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان / 5+1 Mesa Orman

استانبول(بخش آسیایی) / Beykoz 1400/06/19
 • آپارتمان
 • 14,021,000 ₺
واحد چهار خوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان /4+1 Mesa Orman
 • کد آگهی: 88

واحد چهار خوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان /4+1 Mesa Orman

استانبول(بخش آسیایی) / Beykoz 1400/06/18
 • آپارتمان
 • 11,272,000 ₺
واحد سه خوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان /3+1 Mesa Orman
 • کد آگهی: 87

واحد سه خوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان /3+1 Mesa Orman

استانبول(بخش آسیایی) / Beykoz 1400/06/18
 • آپارتمان
 • 6,866,000 ₺
واحد دوخوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان / 2+1 Mesa Orman
 • کد آگهی: 86

واحد دوخوابه در پروژه ی فوق لوکس مسا اورمان / 2+1 Mesa Orman

استانبول(بخش آسیایی) / Beykoz 1400/06/18
 • آپارتمان
 • 5,895,000 ₺
واحد دوخوابه دوبلکس هوم افیس رزیدانس مساکوز/ 2+1 Mesa Koz Dublex
 • کد آگهی: 85

واحد دوخوابه دوبلکس هوم افیس رزیدانس مساکوز/ 2+1 Mesa Koz Dublex

استانبول(بخش آسیایی) / Kadıköy 1400/06/17
 • آپارتمان
 • 5,011,200 ₺
واحد دوخوابه هوم افیس رزیدانس مساکوز/ Mesa Koz home office 2+1
 • کد آگهی: 84

واحد دوخوابه هوم افیس رزیدانس مساکوز/ Mesa Koz home office 2+1

استانبول(بخش آسیایی) / Kadıköy 1400/06/17
 • آپارتمان
 • 3,129,000 ₺
واحد دوخوابه در رزیدانس مساکوز/ Mesa koz
 • کد آگهی: 83

واحد دوخوابه در رزیدانس مساکوز/ Mesa koz

استانبول(بخش آسیایی) / Kadıköy 1400/06/17
 • آپارتمان
 • 3,129,000 ₺
واحد تک خوابه در رزیدانس مساکوز/Mesa koz
 • کد آگهی: 82

واحد تک خوابه در رزیدانس مساکوز/Mesa koz

استانبول(بخش آسیایی) / Kadıköy 1400/06/17
 • آپارتمان
 • 2,077,000 ₺
واحد تک خوابه در پروژه فوق لوکس BAŞYAPIT DRAGOS
 • کد آگهی: 78

واحد تک خوابه در پروژه فوق لوکس BAŞYAPIT DRAGOS

استانبول(بخش آسیایی) / Maltepe 1400/06/12
 • آپارتمان
 • 950,000 ₺
ارتباط با پشتیبانی X