زمین

زمین زراعی در علی آغا / ازمیر

ازمیر / Aliağa
زمین

قیمت: 550,000 ₺

  • متر مربع : 1589
  • شماره بلوک : 9
  • وضعیت سند : عبودیت طبقه
  • برق : دارد
  • نوع زمین : زمین زراعی

ویدئو

ارتباط با پشتیبانی X