مغازه

کارواش

ازمیر / Çiğli
یک باب مغازه کارواش با تمام وسایل و مجوز کامل جهت اجازه کار

قیمت: 160,000 ₺

  • تعداد طبقه : 2
  • وضعیت استفاده : دارای مستاجر
  • متراژ : 50
  • تعداد اتاق :
  • سن بنا : ✖
  • گرمایش : ✖
  • موقعیت : ✖
  • مورد استفاده : ✖
ارتباط با پشتیبانی X