ظرفیت ایجاد اشتغال ترکیه در سال 2018 افزایش می‌یابد

وزیر اقتصاد ترکیه، لطفی الوان، در رابطه با نرخ بیکاری و آمارهای مربوط به تولیدات صنایع بیانیه‌ای کتبی صادر کرد. به گفته وی نرخ بیکاری در م...