سفرنامه ازمیر: یک پایم در ترکیه و پای دیگرم در ازمیر

این مطلب در وبسایت اویسین ازمیر در خصوص سفرنامه ازمیر خانم والنتینیا منتشر شده است که بصورت اختصاصی از سایت اپیک اویز این سفرنامه منتشر میشود که در ادامه آنرا میخوانید:.می خواهم یکی از سفرنامه هایم را...