بعد از پروازهای عربستان سعودی، پروازهای امارات نیز به ازمیر می آیند