سرمایه گذاری در بخش های شیمی، معدن و فلزات، ماشین آلات و خودرو در ترکیه