جدید ترین نسخه Bitcoin Era، راهکار تسلا برای بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها